Leswaarnemers

Arc

Lesuitval als gevolg van ziekte en andere activiteiten is onoverkomelijk. Deels houden wij hier al rekening mee in onze planning. We plannen iets meer lessen dan noodzakelijk waardoor er ondanks de uitval voldoende lessen gedraaid worden. Om teveel uitval te voorkomen hebben we een invalrooster. Iedere docent heeft naast zijn reguliere lessen één vast invaluur in zijn rooster gedurende één tijdvak.

Dit schooljaar zullen we naast onze eigen docenten ook externen inzetten als leswaarnemers. Via het bureau ‘Onderwijshelden’ worden studenten ingezet op maandag, woensdag en vrijdag. En via bureau 65+ werkt Dhr. Ottevanger (oud-docent) als leswaarnemer. De leswaarnemers worden ingezet bij uitval in de onderbouw en mavo 3.

De leerlingen van havo en vwo bb kunnen bij lesuitval zelfstandig aan het werk in één van onze studieruimtes