LOS- gesprekken

26 januari 2021
Arc

LOS-gesprekken voor de bovenbouw volgende week vervallen – nieuwe data volgen z.s.m.

Aanmelden voor opstroom van mavo4 naar havo4 en van havo5 naar vwo5 uiterlijk 15 maart via de decaan mevr. Eckardt ieckardt@gsf.nl 

OPSTROMEN

Klik hier voor meer informatie vanuit het decanaat.