LOS gesprekken

Arc

Enkele weken geleden zijn de LOS-gesprekken op school gevoerd. Een groot aantal van u heeft hinder ondervonden bij het achterhalen van de precieze afspraak en/of het inloggen in Zermelo. Bij deze onze excuses voor de ontstane verwarring.
Ook wij waren niet tevreden over de gang van zaken en hebben het proces geëvalueerd.  
Bij een volgende ronde LOS gesprekken zullen wij een aantal aanpassingen doen in het maken van het rooster en in de communicatie daarvan naar u als ouders.

De belangrijkste verbetering zal gerealiseerd kunnen worden doordat Zermelo begin 2020  een app lanceert voor ouders. Dit zal naar verwachting de problemen met inloggen gaan verhelpen. Als na een testperiode blijkt dat de app inderdaad uitkomst biedt, dan zullen wij u dat rond de voorjaarsvakantie laten weten. Mocht dit geen oplossing zijn, dan kunt u begin maart van ons een mail verwachten met daarin precies aangegeven hoe u inzicht kunt krijgen in de tijd(en) waarop de mentor u op school verwacht.

Wij zijn ook met de ouderraad in gesprek over de LOS gesprekken. Zowel over de inhoudelijke als over de organisatorische zaken.