Mediawijsheid in klas 1

Arc

Mediawijsheid in klas 1

Op de Roland Holstdag van 21 februari nemen alle eerste klassen mavo/havo, havo, havo/vwo en vwo deel aan de start van ons social-media project.

Dit project bestaat uit de interactieve theatervoorstelling “like me” door Kikid en een aantal mentorlessen van het nationaal mediapaspoort.

Met het programma Like me wordt een open gesprek mogelijk over social media, sociale veiligheid en cyberpesten. Naast voordelen en kansen brengt het gebruik van social media en gamen ook ernstige risico’s met zich mee. Cyberpesten is hetzelfde als pesten maar dan 24 uur per dag, 7 dagen in week. Niet alleen op school of op straat, maar overal, waar je ook bent. Groepsdruk, intimidatie, een uitdagend profiel aanmaken, filmpjes en foto’s posten. Het is zo de wereld in, en er is geen weg terug. Digitale media maken het nog veel belangrijker voor jongeren om te weten wie ze zijn en waar hun grenzen liggen. Zelfkennis is dan ook een belangrijk thema binnen het programma Like me.

Door de combinatie van theater, educatie, discussie en creatieve opdrachten is het mogelijk hierover in gesprek te komen. De kracht zit hem in de uitvoering door peer-educators (leeftijdsgenoten). Zij worden bij Kikid getraind door onder andere specialisten op het gebied van het gebruik van digitale media. Hierdoor is het programma steeds actueel en kan op de laatste trends worden ingegaan. Doordat er gewerkt wordt in kleine vertrouwde groepen ontstaat een veilige sfeer en een echt gesprek.

Jongeren die hebben deelgenomen aan Like me zijn zich bewuster van de risico’s van het gebruik van sociale media, de invloed van groepsdruk en de gevolgen van cyberpesten.

In de mentorlessen na de vakantie maakt iedere mentor een keuze uit de lessen van het nationaal mediapaspoort. Sommige mentoren zullen met hun klas het volledige programma volgen, andere mentoren hebben al lessen gegeven rondom social media en zullen alleen die onderdelen aan bod laten komen die nog aandacht behoeven. Waar nodig kunnen mentoren in latere leerjaren voortbouwen op deze lessen.

De website van het nationaal mediapaspoort, bevat ook een deel voor ouders. Hier kunt u zichzelf verdiepen in de digitale wereld van uw kind en/of met uw kind samen aan de slag met online veiligheid. Wij nodigen u van harte uit om hier een kijkje te nemen en uw ervaringen met ons te delen.