Met het ARHC op weg in 2020

Arc

Om te beginnen wil ik u het  beste wensen voor 2020. Ik hoop dat het voor u een mooi jaar mag worden in goede gezondheid. Ik hoop ook op een mooi jaar voor onze school. 

Inmiddels ben ik vier maanden actief op het ARHC. Deze maanden heb ik vooral gebruikt om kennis te maken met medewerkers, leerlingen en ouders. Daarbij krijg ik steeds meer zicht op de de school. De start van het nieuwe jaar is voor mij een mooi moment om een paar van mijn eerste bevindingen met u te delen.

Het eerste wat mij is opgevallen aan het ARHC is dat het een trotse school is met leuke mensen. Zowel medewerkers als leerling heb ik als erg hartelijk ervaren met een hart voor de school. Die betrokkenheid zie ik ook terug in onze enthousiaste ouderraad.

Daarnaast  zie ik dat er hard wordt gewerkt aan de visie van de school: 

“ Natuurlijk willen wij dat onze leerling een 10 haalt, 
belangrijker, vinden wij, dat onze leerling zich een 10 voelt!”

In de praktijk uit zich deze visie in veel aandacht voor leerlingen en het streven om de leerling de kans te geven het beste uit zichzelf te halen. En dat lukt voor een deel. Een opvallend hoog (landelijk gezien) percentage leerlingen verlaat onze school met een diploma dat een niveau hoger ligt dan het basisschooladvies. Daarnaast zijn wij dit jaar succesvol gestart met onderwijs aan hoogbegaafde kinderen die extra uitdaging nodig hebben, de Talentklas. 

Naast deze krachtige kant heb ik ook zaken gezien die beter kunnen. Dat betreft met name de invulling van ons onderwijs. De samenleving is snel aan het veranderen en de instromende leerlingen zijn een product van deze samenleving. Ik heb geconstateerd dat ons onderwijs niet altijd aansluit bij deze leerlingen. Dat kan echt beter. Gelukkig was de school voor mijn komst al bewust van deze problematiek en druk bezig met de verbetering van ons onderwijsconcept. Vlak voor de kerstvakantie heeft de medezeggenschapsraad unaniem ingestemd met dit concept en vanaf 1 september 2020 gaan wij starten in heel jaar 1 van het ARHC en jaar 4 van HAVO en VWO. Dit is een belangrijke stap in de richting van toekomstbestendig onderwijs op het ARHC en de komende maanden zullen we u uitgebreid informeren middels nieuwsbrief, mail en ouderavonden over de invulling en onderbouwing van ons nieuwe onderwijsconcept. Onderwijs met aandacht voor onze leerlingen omdat wij geloven dat alles wat aandacht krijgt, groeit.

René Karman, rector