Naschoolse begeleiding op het A. Roland Holst

Arc

Beste ouder(s)/verzorger(s),
 

Met de zomervakantie voor de deur lijkt het misschien nog ver weg, maar voordat u het weet starten we alweer met het nieuwe schooljaar. Voor de meeste leerlingen blijft dit toch altijd spannend, helemaal na de onrustige maanden van onderwijs op afstand afgelopen schooljaar. Sommige leerlingen kunnen daarom wel een extra steuntje in de rug gebruiken om zo een goede start te maken. In samenwerking met het ARHC biedt Lyceo de mogelijkheid aan om op school extra ondersteuning bij het schoolwerk te krijgen. 

Ondersteuning bij ons op school

Huiswerkbegeleiding
Lyceo begeleidt leerlingen 3, 4 of 5 middagen per week bij het plannen en maken van het huiswerk. Aan het begin van de begeleiding maakt uw kind de studievaardigheden- en motivatietest en wordt er een plan van aanpak opgesteld. In het online leerlingvolgsysteem kunnen ouders/verzorgers de planning van hun kind bekijken. De focus ligt op het aanleren van studievaardigheden: plannen, structureren, herhalen en reflecteren. Ook wordt uw kind geholpen bij het voorbereiden en overhoren van toetsen en hij/zij leert zelfstandig en gestructureerd te werken.

Bijles

Wanneer uw kind moeite heeft met een één of meerdere vakken kan bijles de oplossing bieden. Een vaste begeleider geeft één-op-één extra uitleg bij een specifiek vak en helpt bij het voorbereiden en overhoren van toetsen. Uw kind leert zelfstandig en gestructureerd te werken, waardoor de leerachterstand verdwijnt, de resultaten verbeteren en het zelfvertrouwen groeit.

Examentraining 

Om goed voorbereid te zijn op de eindexamens biedt Lyceo 2- en 3-daagse examentrainingen voor alle vakken en op ieder niveau. Tijdens de intensieve training in kleine groepen, geeft de trainer extra uitleg over de lesstof en gaat uw kind aan de slag met examenopgaven. Lyceo werkt daarbij met eigen lesmateriaal, dat elk jaar geheel wordt vernieuwd en aangepast. De examentrainingen van Lyceo zijn als enige in Nederland bewezen effectief: deelnemers scoren gemiddeld 0,9 punt hoger op het eindexamen!

Studiecoaching

Studiecoaching is een persoonlijke vorm van begeleiding waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van passende studievaardigheden en het vergroten van zelfvertrouwen en motivatie. Wij raden dit aan als aanvulling op bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en bijles. 

Toetsweekopvangklas

De toetsweek opvangklas wordt georganiseerd om leerlingen de mogelijkheid, ruimte en rust te bieden om zich voor te bereiden op de komende toetsen. Een ruimte waarin rustig geleerd kan worden met minimale afleiding. Er is een begeleider aanwezig die kan helpen met het plannen en het beantwoorden van (algemene) vragen. 

Over Lyceo

Onze missie is om leerlingen alle ondersteuning te bieden voor een bloeiende schooltijd. Lyceo biedt veel verschillende vormen van onderwijsondersteuning: van huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining tot studiekeuze en leren coderen. Je vindt ons door het hele land – op de vele scholen waarmee we samenwerken en op onze eigen vestigingen. Bij ons staat de leerling centraal. We maken met iedere leerling een plan waarin we talenten benadrukken en duidelijke doelen stellen. En werken alleen met methodes die een wetenschappelijke basis hebben. Samen met Tilburg University hebben we een eigen Leren Leren©-methode ontwikkeld voor het aanleren en verbeteren van studievaardigheden. De begeleiding wordt verzorgd door onze zorgvuldig geselecteerde student-begeleiders die qua leeftijd en belevingswereld dichtbij de leerling staan en hen daardoor goed kunnen inspireren en motiveren.

Als partner van het onderwijs leveren we graag onze bijdrage aan kansengelijkheid. Zowel binnen als buiten de school zetten onze medewerkers zich dagelijks in om leerlingen, voor wie toegang tot reguliere ondersteuning om diverse redenen moeilijk is, de nodige begeleiding te bieden.

Een vliegende start van het nieuwe schooljaar 

Van 17 augustus tot en met 21 organiseren wij de Startweek: een gezamenlijke opstartweek voor leerlingen die al huiswerkbegeleiding volgen of daar in het nieuwe schooljaar mee starten. Het programma bestaat uit drie actieve middagen, waarin leerlingen kennis maken met de verschillende studievaardigheden. Er wordt door middel van workshops (en vooral: veel oefenen) aandacht besteed aan effectief plannen en het gebruik van handige leermethodes. De leerlingen leren hoe zij een goede samenvatting, mindmap of tijdlijn maken en we gaan in op het belang van herhalen. Ook leren de leerlingen te reflecteren op hun leerproces. Zo maken we samen direct een goede start van het nieuwe schooljaar!

Interesse?
Wanneer u interesse heeft in de begeleiding, kunt u contact opnemen met de vestigingscoördinator. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Aan de hand van dit gesprek wordt er samen met u en uw kind een persoonlijk plan van aanpak opgesteld. Een aantal keer per jaar is er een persoonlijk evaluatiemoment en wordt, indien nodig, het plan bijgesteld. Het spreekt voor zich dat u tussentijds altijd bij de vestigingscoördinator terecht kunt. 

Contactgegevens

Vestigingscoördinator: Jasper Schuit

Telefoonnummer: 06 – 82 472 535

E-mailadres: Jasper.schuit@lyceo.nl


Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.  

Met vriendelijke groet,

Jasper Schuit


Bijles voor leerlingen door leerlingen

Naast de huiswerkbegeleiding door Lyceo biedt het ARHC in samenwerking met betaalbaarbijles.nl en Instituut Archimedes van de Hogeschool Utrecht bijles door (oud-)leerlingen voor leerlingen van het ARHC aan.

Betaalbaarbijles.nl is een bedrijfje van oud-leerling Raymond Huisman. Bovenbouw leerlingen of studerende oud-leerlingen kunnen zich opgeven voor het geven van bijles. Leerlingen die bijles geven krijgen vanuit de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht een korte training en ondersteuning. 

Deze training wordt afgesloten met een certificaat van de Hogeschool Utrecht.  Bent u op zoek naar bijles voor uw zoon of dochter?

Klik dan hier: https://betaalbaarbijles.nl