Nieuw bij het ARHC: een hoger niveau Frans

Arc

In een verenigd Europa wordt het, vooral voor ons Nederlanders, steeds belangrijker om meerdere vreemde talen op een hoger niveau te beheersen. Natuurlijk blijft Engels met afstand de belangrijkste taal voor ons om te leren, maar met de ontwikkelingen binnen de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk, is het onontkoombaar dat er in Europa een grotere rol voor het Frans en het Duits is weggelegd.

Onze school legt daarom steeds meer nadruk op deze ontwikkelingen. Met internationalisering bijvoorbeeld geven we extra aandacht voor wat er buiten onze landsgrens gebeurt en wat dat voor effecten heeft voor Nederland. Bij het vak Engels is er de mogelijkheid om “Advanced English” te doen. En met ingang van september/oktober is er nu ook de mogelijkheid voor onze leerlingen om het Frans op een veel hoger niveau te gaan beheersen.

Welkom DELF!

Onze vakdocenten Frans, drs. Caroline Verdonk en Laurence Moulis BEd, hebben in de afgelopen maanden hun diploma behaald bij het Franse Ministerie van Onderwijs om leerlingen op te leiden voor DELF (Diplôme d’etudes en langue française). Frankrijk heeft dit  speciale examen ingevoerd om wereldwijd op dezelfde manier het taalniveau van respectievelijk beginners/enigszins gevorderden en gevorderden aan te kunnen tonen. Deze niveaus zijn in overeenkomst met het Gemeenschappelijk Europees referentiekader (https://erk.nl/leerling/) voor de talen.

De diploma’s zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Cambridge diploma dat voor de Engelse taal bestaat. In 2016 hebben 430 000 kandidaten in 175 verschillende landen het DELF  examen afgelegd. De diploma’s worden uitgereikt door de Franse overheid en zijn internationaal erkend. Ze worden tevens voor het leven toegekend.

Meer informatie (in het Frans!) is te vinden op https://www.france-education-international.fr/delf-dalf 

Hoe werkt het bij ons op school?

Leerlingen van klas 3, 4 en 5 vwo en van 3 en 4 havo kunnen zich aanmelden voor een DELF programma. Het niveau dat gevolgd wordt (A2 of B1/B2 ) bepalen de vakdocenten. Vervolgens  krijgt hij/zij per week een uur extra Franse les op dinsdag het 7e uur. Tijdens deze extra lessen wordt de leerling opgeleid om in juni 2021 op een locatie in Nederland, aan te wijzen door de Franse overheid, examen te doen.

DELF kent zes verschillende diploma’s, die gelijk staan aan de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. Voor elk niveau worden vier vaardigheden getoetst: luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid. 

Met één van deze diploma’s:

  • Zal het eindexamen Frans, dat dezelfde vaardigheden toetst met een hoger cijfer kunnen worden behaald
  •  Krijgt de leerling een officieel certificaat, waarmee zijn/haar vaardigheidsniveau wordt aangetoond en vastgelegd
  • Vergroot een leerling zijn kansen op de (internationale) arbeidsmarkt

Omdat Delf geen onderdeel is van ons reguliere aanbod vragen wij een bijdrage in de kosten. Neemt uw kind deel aan het DELF – programma dan vragen wij, voor het complete programma richting het diploma op één referentieniveau een bijdrage van €350,- (lessen, lesmateriaal en examenkosten). Desgewenst kunt u voor deze extra kosten een betalingsregeling met ons treffen. 

Tenslotte

Het ARHC is ervan overtuigd dat dit extra lesaanbod een grote toegevoegde waarde heeft voor leerlingen. Immers, een leerling vergroot zijn/haar expertise in een belangrijke Europese taal. Daarnaast krijgt een leerling meer zelfvertrouwen om zich in het Frans te uiten,  het eindexamen met een hoger cijfer te behalen en kan hij/zij straks naast het eindexamen nóg een diploma overleggen.

Voor meer informatie  en aanmelden : mevrouw L. Moulis LMoulis@gsf.nl of mevrouw C.M Verdonk  CVerdonk@gsf.nl

Soyez la bienvenue!