Nieuwe leden OR, MR en GMR gezocht!

Arc

Beste ouders/verzorgers,

Zoals bekend is een nauwe samenwerking tussen school, kind en ouder van groot belang voor een goede ontwikkeling van onze kinderen. De belangrijkste overlegorganen hiervoor binnen de school zijn de ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR).

Ouderraad (OR)
De ouderraad van het A. Roland Holst College zoekt enthousiaste, betrokken ouders die zich willen inzetten voor de school en willen meedenken over de gang van zaken.

De ouderraad, bestaande uit ongeveer 10 personen, is enerzijds een klankbord voor de directie en het lerarenkorps en anderzijds een plek waar ouders ideeën en opgevangen signalen uit de school uitwisselen met de leiding van de school. Bij vergaderingen van de ouderraad is ook altijd iemand van de schoolleiding aanwezig.

Omdat er in de school verschillende leerstromingen zijn: mavo, havo, vwo en Quest, zoeken wij ouders van kinderen uit al deze stromingen, zodat wij een representatieve vertegenwoordiging zijn.

Graag horen wij het wanneer u interesse heeft om plaats te nemen in de ouderraad.  Vooral voor de mavo stroming zijn wij op dit moment op zoek naar leden omdat vanuit deze stroming op dit moment geen vertegenwoordiging is.

Dit wil echter niet zeggen dat ouders van kinderen uit andere stromingen die plaats willen nemen in de ouderraad niet welkom zijn, het tegendeel zelfs!

Wil u meer weten over de ouderraad, bezoek dan de website of stuur een mail aan arhc-ouderraad@gsf.nl Wilt u voordat u een besluit neemt plaats te nemen in de ouderraad een vergadering bijwonen? Dan kan dat. Stuur dan een e-mail.

Medezeggenschapsraad (MR)
Behalve in de ouderraad hebben ook drie ouders zitting in de medezeggenschapsraad (MR) van de school en is er een vertegenwoordiger in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Gooise Scholen Federatie.

Voor de medezeggenschapsraad (MR) zijn wij op zoek naar één lid, hetzelfde geldt voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Bent u geïnteresseerd in de medezeggenschapsraad (MR)? Dan kunt u hier meer informatie vinden en zich aanmelden door een e-mail te sturen aan; dthomas@gsf.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Bent u geïnteresseerd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)?

Dan kunt u hier meer informatie vinden en zich aanmelden door een e-mail te sturen aan; info@gsf.nl o.v.v. lidmaatschap gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Eens kijken?

Wilt u voordat u een besluit neemt plaats te nemen in één van de raden een vergadering van de OR, MR of GMR bijwonen? Dan kan dat. Stuur dan een e-mail naar bijbehorend adres en wij nemen contact met u op.