Examen, PTA, PTO en overgangsnormen

Arc

Overgangsnormen:Examenreglement


PTA: (Programma van Toetsing en Afsluiting)

VWO:


Havo:


Mavo:


PTO: (programma van toetsing)

  • PTO 2019-2020
    Via onderstaande link kom je in het Programma van Toetsing (PTO) 2019-2020. Hierin staan alle toetsen van het hele jaar voor alle klassen, behalve de examenklassen.
    * PTO 2019-2020 
    Op tabblad/pagina 1 vind je uitleg over het PTO, op pagina 2 zie je per afdeling/jaarlaag de vakken en van pagina 3-19 vind je per afdeling en per jaarlaag het programma van toetsen.
    Belangrijke wijzigingen in het PTO worden (in de loop van het jaar) per mail aan jullie doorgegeven en aangepast in dit PTO document.