PTO, Overgangsnormen, PTA en examenreglement

Arc

In de onderbouw en de voorexamenklassen gebruiken we een PTO. Het doel van het Programma van Toetsing is dat jij als leerling weet wat je aan toetsing gedurende het schooljaar kan verwachten. De toetsen in het PTO tellen mee voor de overgang. In het PTO staat per vak aangegeven wat en hoe er getoetst wordt, per toets/opdracht de weging en wanneer de toets ongeveer wordt gegeven. Het PTO is onder voorbehoud van wijzigingen. 

In het document met overgangsnormen staan de uitgangspunten en overgangsnormen per leerjaar beschreven. 

Naast het PTO heb je als leerling in de bovenbouw ook te maken met het PTA. In het PTA staat de opbouw van het schoolexamencijfer beschreven. Het schoolexamencijfer telt voor 50% mee in het eindcijfer, de andere 50% is het centraal examen (CE).  Alle toetsen (dit kunnen ook praktische opdrachten zijn) worden vooraf per vak vastgesteld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarnaast is er in de (voor)examenklassen een schoolexamenreglement opgesteld, waarin alle regels en regelingen rondom toetsen en school staan, onder andere het officiële examenreglement. We raden alle leerlingen en ouders sterk aan het schoolexamenreglement goed door te lezen

Bestanden: