Open Leercentrum ARHC

Arc

Tijdens de lockdown is het ARHC versneld gestart met een Open Leercentrum (OLC) voor de opvang van kwetsbare leerlingen en leerlingen met ouders in vitale beroepen. Deze opvang zijn we afgelopen weken steeds verder gaan openstellen voor leerlingen en op het laatst maakten ongeveer 50 leerlingen regelmatig gebruik van het OLC. 

De plannen voor ons OLC bestonden al en zijn door het coronavirus in een stroomversnelling geraakt. Na de zomervakantie gaan wij ons OLC verder uitbouwen. We willen een toegankelijke plek creëren waar leerlingen op eigen initiatief naartoe kunnen en altijd iemand aantreffen die samen met hen kijkt wie of wat er op dat moment nodig is. De onderliggende vraag en focus is: ‘wat is er nodig om (weer) goed te functioneren op onze school?’.

De zorg en begeleiding kan zich richten op het herstel van de relatie bij incidenten, bijvoorbeeld tussen leerlingen of tussen leerling en docent en signalering van problemen. Daarnaast willen wij een plek bieden waar leerlingen rustig kunnen werken of met (school)coach(es) een gesprek kunnen voeren. Voor de bemensing van het OLC hebben wij een schoolcoach aangesteld. Momenteel zijn wij bezig het OLC verder te versterken. Wij denken dat het OLC een volgende concretisering is van onze overtuiging: “Wie aandacht krijgt, groeit”.