Oproep voor ouders voor surveillance toetsweken en examens

Arc

Waarom wordt een ouder als surveillant?

  • betrokkenheid bij de school

  • kijkje achter de schermen

  • ontlasten van de docenten

Wie zoeken we?

Ouders van onze leerlingen uit alle jaarlagen die het leuk lijkt om op een andere manier betrokken te zijn bij de school van hun kind. U wordt ingezet op tijden die u uitkomen.

Het gaat om surveillance bij schoolexamens, kijk- & luistertoetsen en centrale examens van de voorexamen- en eindexamenklassen mavo, havo en vwo. We zoeken mensen die het leuk vinden om de leerlingen in het lokaal te verwelkomen, de toetsen uit te delen en vervolgens gedurende (een deel van) de toetsduur de rust te bewaren in een (examen)lokaal.

Er zijn verschillende periodes voor de schoolexamens: na de herfstvakantie, voor de kerstvakantie, in januari en in maart. De centrale examens zijn in mei. In de jaaragenda kunt u de precieze data van de toetsweken zien.

Waarom deze oproep?

De organisatie van de school- en centrale examens is ieder jaar weer een behoorlijke klus. Voor een goed verloop van de afnames zijn voldoende surveillanten onmisbaar. Uiteraard proberen we allereerst zoveel mogelijk onze eigen docenten daarvoor in te zetten op uren dat ze in de toetsweken eigenlijk een examenklas les zouden geven bijvoorbeeld. Echter docenten zijn naast de lessen in die weken ook extra druk met nakijkwerk en bovendien is er gewoonweg een tekort aan mensen. Vandaar dat we ieder jaar een beroep doen op u als ouder.

Wellicht zit uw kind nog niet in de examenklas maar vindt u het wel leuk om op deze manier een extra bijdrage te kunnen leveren voor onze school. Afgelopen jaar heeft weer een aantal ouders met plezier deze taak op zich genomen; daar waren wij en de leerlingen erg blij mee. Als dank hebben we een gezellige ontbijtbijeenkomst gehad aan het eind van het jaar. Veel van deze ouders hebben al aangegeven ook dit schooljaar inzetbaar te zijn. Echter zijn er uiteraard ook ouders, van wie hun kind van school is of die door hun werk niet meer in de gelegenheid zijn.

Dus hebben we behoefte aan meer mensen.

FAQ:

Wat zijn de werkzaamheden?

Een surveillant haalt de toetsen op in de centrale uitgiftekamer, neemt de absenten op, deelt de toetsen uit, zorgt voor rust in het lokaal, houdt actief toezicht en controleert of alle in te leveren papieren zijn ingeleverd.

Hoe leer ik het?

Er zal voor de toetsweek een instructiemoment worden gepland. Dan wordt kort uitgelegd wat er van u wordt verwacht en hoe het allemaal in zijn werk gaat. Ook ontvangt u een geschreven surveillance-instructie. Bovendien wordt u de eerste keren (zo vaak u dat wilt) begeleid door een ervaren docent. Pas als u aangeeft het alleen te kunnen, laat deze u alleen in het lokaal met de groep. Uiteraard is er altijd toezicht vanuit de centrale uitgifte kamer op dezelfde verdieping.

Wat gebeurt er als ik mij heb opgegeven?

Een paar weken voor de toetsweek nemen we contact op om te vragen of u beschikbaar bent en voor welke dagen/uren. Met een uurtje surveilleren zijn we al heel blij!

Mocht het zo zijn dat u vanwege een dringende reden, bijv. ziekte, niet kunt komen, dan hebben we altijd een paar reserve-surveillanten achter de hand.

Het gaat om vrijwilligerswerk, er staat geen beloning tegenover maar wel een gezellig moment samen aan het eind van het jaar.

Hoe kan ik mij opgeven?

Graag per mail naar info-arhc@gsf.nl