Ouderpanels

Arc

Ouderpanels schooljaar 2018-2019

Sinds 2012 werkt de ouderraad van het Roland Holst College met veel plezier en succes samen met school d.m.v. ouderpanels. Deelnemende ouders, teamleiders en betrokken mentoren en docenten zijn zeer positief over de dialoog en de uitwisselingen die in deze panels plaatsvinden.

Ook dit schooljaar organiseren ouderraad en school ouderpanels om met elkaar in gesprek te gaan. Een ouderpanel is een groep ouders die fungeert als toetssteen en klankbord voor de school.

Het ouderpanel wordt georganiseerd per team (bijvoorbeeld onderbouw mavo, bovenbouw vwo etc). We streven naar een evenwichtige verdeling van de verschillende jaarlagen binnen een team. Bijvoorbeeld: In het ouderpanel van het team onderbouw VWO willen we graag ouders uit de klassen A1, A2 en A3.

De groep komt ieder jaar drie keer bij elkaar. De bijeenkomsten voor dit schooljaar zijn op maandag 12 november 2018 van 16.00 uur tot 17.30 uur, maandag 11 februari 2019 van 16.00 uur tot 17.30 uur en op dinsdag 7 mei 2019 van 19.30 uur tot 21.00 uur.
De teamleider en een lid van de ouderraad initiëren en faciliteren de bijeenkomsten.
Het gaat over onderwerpen waarover we graag met ouders van gedachten wil wisselen die op dat moment relevant zijn voor het team waarin uw kind zit.
Denk bijvoorbeeld aan de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, communicatie tussen school en ouders, imago van de school enz.

Er wordt een verslag gemaakt van de bijeenkomst van het ouderpanel. Dit verslag wordt rondgestuurd naar alle ouders.

Wil je actief meedenken met school en feedback leveren op het functioneren van de school?

Dan nodigen we je uit om deel te nemen aan het ouderpanel.

Je kunt je opgeven tijdens de kennismakingsavond of per mail bij Noor van der Woude, secretaris van de ouderraad: arhc-ouderraad@gsf.nl

Aanspreekpunten ouderpanels
• Mavo Onderbouw: Teamleider school: Sacha Bakker. Ouderraadslid: Floor pel
• Mavo Bovenbouw: Teamleider school: Frank van Haitsma. Ouderraadslid: Chantal Rooke
• Havo Onderbouw: Teamleider school: Barry Roest. Ouderraadslid: Ellen Beijer
• Havo Bovenbouw: Teamleider school: Gabriëlla van Wasbeek. Ouderraadslid: Hans van der Sloot
• Quest: Teamleider school: Paul Halma. Ouderraadslid: Paul Terlouw en Jasper de Vries
• VWO Onderbouw: Teamleider school: Joke Lugtmeijer. Ouderraadslid: Guus Warringa
• VWO Bovenbouw: Teamleider school: Heidy Brouwer. Ouderraadslid: Clara Meijer