Overlijden de heer Marcel Wessling

Arc

Hilversum, 25 april 2019

Betreft: overlijden de heer Marcel Wessling

Op 25 april 2019,  is de heer Marcel Wessling, onze fijne collega en docent geschiedenis, na een langdurige ziekte overleden. Wij zijn daardoor erg geschokt en verdrietig.

In de klas zullen de heer Paul Halma (teamleider) en de mentoren op maandag 6 mei 2019 dit bericht bespreken met onze leerlingen.

Uiteraard zullen wij het niet bij dat ene gesprek laten. Wij hopen dat u thuis uw zoon/dochter goed kunt opvangen als hij/zij erover wil praten.

Het is de wens van de nabestaanden van Marcel dat het contact met de familie via de contactpersonen van de school verloopt.

Kaarten en berichten om uw medeleven te betuigen kunt u naar de school sturen.

(A. Roland Holst College, Jonkerweg 31, 1217 PM Hilversum of info-arhc@gsf.nl)

Na de meivakantie zal in het gebouw de Schutter voor leerlingen en collega’s een stilteruimte zijn ingericht. In deze ruimte kunnen leerlingen en collega’s zich even terugtrekken met hun eigen gedachten en gevoelens rondom het overlijden van Marcel Wessling.
Tevens is er de gelegenheid deze gedachten en gevoelens op papier te zetten.

In deze stilteruimte zal ook een condoleanceregister liggen om het medeleven te betuigen.

Op een later moment zullen wij informatie verstrekken over de herdenkingsbijeenkomst op school voor de leerlingen en collega’s.

Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar de naasten en dierbaren van Marcel.

Wij wensen onze collega’s en leerlingen veel sterkte.

Met vriendelijke groet,

Angela Koot

rector A. Roland Holst College