Prettige feestdagen

Arc

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het jaar 2020 loopt tegen het einde en helaas eindigen wij dit jaar in gepaste stijl. Afgelopen maandag kregen wij onverwacht te horen dat het onderwijs toch weer dicht moet in verband met de oplopende corona besmettingen. Momenteel zit ik weer in een vrijwel lege school. Met deze zin heb ik het hele jaar bijna in één keer samengevat. Vanaf 16 maart staat onze wereld op haar kop en draait bijna alles om Covid-19. Ook mijn berichten aan u gingen meestal over aantallen besmettingen, mondkapjes, testen, quarantaine en digitaal onderwijs. Ik werd er zelf soms best somber van.

Toch wil ik in dit laatste bericht ook weer mijn trots uitspreken over de medewerkers en leerlingen (uw kinderen) van het ARHC. In een tijd waarin gezondheid en continuïteit van onderwijs regelmatig met elkaar schuren hebben wij de school na de zomer open weten te houden en met elkaar onze weg weten te vinden binnen de steeds veranderende richtlijnen en maatregelen. Dat was zeker niet altijd makkelijk en het ging ook niet altijd goed, maar ik ben een gelukkig rector wanneer ik zie hoe leerlingen en medewerkers binnen de ARHC gemeenschap er met elkaar het beste van hebben proberen te maken. 

En het was niet alleen maar corona. Afgelopen jaar heeft de school positief van zich laten horen met het winnen van de Gooise Rainbow Award, twee docenten bij de laatste 10 genomineerden voor docent van het jaar, bezoek van minister Arie Slob, positieve beoordeling door onderwijsinspectie en de gesprekken van burgemeester Broertjes met onze leerlingen.

Na de vakantie starten we helaas weer met afstandsonderwijs. Gelukkig hadden we dit scenario al uitgewerkt en geleerd van de vorige lockdown. Na de vakantie volgen onze leerlingen online lessen volgens het gewone rooster. Aan het begin van elke les is er contact met de docent. Wij streven ernaar dat leerlingen actief aan de slag gaan zodat zij na de lesdag geen huiswerk meer hebben en niet de hele dag naar het scherm zitten te kijken. Alleen de eindexamenleerlingen mogen naar school komen om de toetsen te maken die onderdeel zijn van hun schoolexamen. 

Voor leerlingen in een kwetsbare positie blijft het open leercentrum (OLC) open. Zij kunnen daar op school komen werken. Ouders en leerlingen die hiervan gebruik willen maken geven dit door aan de mentor. De laatste dagen voor de kerst gebruiken wij om alles klaar te maken voor het nieuwe jaar. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij ook komende tijd weer met elkaar door gaan komen.

Maar nu eerst vakantie. Ik wil u allen bedanken voor uw betrokkenheid bij het ARHC. Ik wens u hele fijne dagen met uw naasten en ik hoop dat iedereen gezond mag blijven. Tot in het nieuwe jaar.

Hartelijke groet,

René Karman

Rector A. Roland Holst College.