Problemen Somtoday

Arc

Helaas zijn er sinds het begin van het schooljaar voortdurend performance problemen bij Somtoday. Som is zeer traag en loopt regelmatig vast. Enkele gevolgen hiervan zijn dat het rooster niet goed ingelezen kan worden, het huiswerk niet goed genoteerd kan worden en dat de registratie van absentie niet goed verloopt.

De problemen liggen echt bij Som zelf en alle scholen die met Som werken hebben er last van. Dagelijks krijgen we berichten van Som dat zij werken aan de oplossing, maar dat deze nog niet (volledig) gerealiseerd is. We hebben begrip voor hun situatie echter het is heel erg vervelend voor ons en de leerlingen. Om deze reden hebben we, via ons hoofdkantoor, inmiddels meerdere officiële klachten ingediend en heeft ons bestuur contact met de overkoepelende organisatie waarvan Som deel uitmaakt. We hopen voor onszelf en voor hen dat de oplossing er nu snel komt.  

Bij dit bericht vindt u een brief van Somtoday gericht aan alle ouders en leerlingen die de dupe zijn van de problemen. 

Omdat docenten het huiswerk niet altijd goed kunnen noteren geldt onze regel: ‘Huiswerk dat niet in Som staat, is geen huiswerk’, tijdelijk niet meer. De docent geeft voor het einde van de les duidelijk op wat het huiswerk is. De leerling is verantwoordelijk om het huiswerk voor zichzelf te noteren en te zorgen dat het gevraagde werk op tijd af is.