PTO (Programma Toetsing Onderbouw) en jaarafsluiting

Arc

Voor de leerlingen van de onderbouw en voorexamenklassen wordt jaarlijks het PTO opgesteld. Dit is het programma van toetsen die voor leerlingen als studiewijzer gebruikt kan worden en inzicht geeft in de lesstof en toetsen voor dat schooljaar.

Het PTO is geen vaststaand programma; vanwege wijzigingen in het lesprogramma, voortschrijdend inzicht en onvoorziene omstandigheden kunnen gedurende het schooljaar worden aangepast. De wijzigingen worden aan de leerlingen doorgegeven en zoveel als mogelijk in het overzicht verwerkt.

Meer informatie