René Karman nieuwe rector vanaf 1 augustus

Arc

Beste ouders, verzorgers,

Het College van Bestuur van de Gooise Scholen Federatie (GSF) heeft René Karman met ingang van 1 augustus 2019 benoemd tot rector van het Adriaan Roland Holst College (ARHC) te Hilversum. Hij volgt Angela Koot op die, na 4 jaar verbonden te zijn geweest aan het ARHC, haar loopbaan gaat voortzetten als zelfstandig adviseur. Het CvB, bestaande uit Annet Kil en Tijmen Smit, is Angela bijzonder erkentelijk voor al wat zij voor het ARHC heeft betekend. Op een nader te bepalen moment zal met eenieder die daar deelgenoot van wil zijn, afscheid van haar worden genomen.

We zijn verheugd over de benoeming van René Karman tot rector. Hij heeft gedurende zijn loopbaan verschillende functies bekleed binnen het (hoger) onderwijs en staat bekend als een inspirerend en verbindend leider met oog voor onderwijsverbetering en -vernieuwing. We hebben er alle vertrouwen in dat het ARHC onder zijn leiding niet alleen zijn sterke en unieke (historische)  positie zal behouden maar tevens zal doorontwikkelen naar een een toekomstbestendige school waar het belangrijk wordt gevonden dat leerlingen een 10 kunnen halen, maar waar het nog belangrijker is dat ze zich een 10 kunnen voelen.   

Met vriendelijke groet,

Annet Kil en Tijmen Smit

CvB GSF