Rooster

Arc

We zijn dit schooljaar gestart met twee nieuwe roostermakers voor ons basisrooster. In de zomervakantie hebben zij veel inspanningen geleverd om een zo goed mogelijk rooster op te leveren. Alle wijzigingsverzoeken van docenten en leerlingen die na de publicatie binnengekomen zijn, zijn inmiddels, waar mogelijk, verwerkt. Het rooster dat op 9 september start, is het rooster voor de rest van tijdvak 1.

Houd er rekening mee dat deze en volgende week (de week van 9 sept) alle leerlingen van klas 2 op kamp gaan. Als gevolg hiervan zijn er voor alle leerlingen aanpassingen op hun basisrooster en zullen er lessen opgevangen worden en uitvallen.