Schoolfoto en privacy

Arc

Ten behoeve van de jaarlijkse schoolfoto zullen wij aan de schoolfotograaf (schoolfoto.nl) de volgende gegevens verstrekken:

  • voor- en achternaam van uw zoon/dochter
  • uw adresgegevens

Wij verstrekken deze gegevens aan de schoolfotograaf zodat deze u van verdere informatie kan voorzien of anderszins contact met u op kan nemen met betrekking tot de jaarlijkse schoolfoto. Als wij deze gegevens niet aan de schoolfotograaf verstrekken, is het helaas niet mogelijk om de schoolfoto’s te ontvangen.

Verder is het mogelijk dat u zelf nog persoonsgegevens aan de schoolfotograaf geeft. Hier hebben wij als school geen invloed op.

Bezwaar

Indien u bezwaar heeft tegen verstrekken van uw gegevens aan de schoolfotograaf kunt u dit schriftelijk (per e-mail) meedelen aan de leerlingadministratie.

Meer informatie

Op de website van de schoolfotograaf (schoolfoto.nl) kunt u in de privacyverklaring meer informatie vinden, bijvoorbeeld over services en mogelijkheden die de schoolfotograaf aanbiedt en hoe de schoolfotograaf dan omgaat met de persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kunt u ook per e-mail opvragen door een e-mail te sturen naar info@schoolfoto.nl