Schoolleiding

Arc
Rectorde heer drs. R. Karmanrkarman@gsf.nl
Plaatsvervangend rectormevrouw A. Liefhebber MMEaliefhebber@gsf.nl
teamleider QUESTde heer B.L. Roest BAbroest@gsf.nl
teamleider mavomevrouw drs. U Snousno@gsf.nl
teamleider onderbouw havo en havo/vwode heer B.L. Roest BA broest@gsf.nl
teamleider bovenbouw havomevrouw ir. G. van Wasbeek  gvwasbeek@gsf.nl
teamleider vwomevrouw A. J. Lugtmeijer MMEjlugtmeijer@gsf.nl

U kunt de schoolleiding telefonisch bereiken via het algemene nummer van school. 

De rector en plaatsvervangend rector vormen samen de directie van onze school.