Teamleider Quest

Arc

Via deze mailing informeer ik u dat ik na de zomervakantie mijn teamleidertaak ga neerleggen. In het nieuwe schooljaar zal ik twee dagen gaan werken voor de lerarenopleiding Duits aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast blijf ik aan het Roland Holst College verbonden als docent en als coördinator van het wetenschappelijk onderzoeksproject over de inzet van digitale middelen bij de moderne vreemde talen, dat op GSF-scholen wordt uitgevoerd.

Ik heb 10 jaar met heel veel plezier als teamleider Quest gewerkt en ga met veel vertrouwen het stokje overgeven aan dhr Roest. Dhr Roest is op onze school de teamleider van het havo en havo/vwo-onderbouwteam. Hij zal na de zomervakantie teamleider zijn van beide teams en daarbij worden bijgestaan door twee collega’s die coördinerende taken op zich gaan nemen.

Heel erg bedankt voor de goede samenwerking die ik met u als ouders in al die jaren heb ervaren.

Vriendelijke groet,
Paul Halma