Telefoonbeleid

Arc

Beste ouders,

Bij deze willen wij u laten weten dat wij besloten hebben ons beleid met betrekking tot mobiele telefoons bij te stellen.

Tot voor kort was het voldoende als de telefoon niet zichtbaar was tijdens de les. In de praktijk bleef de telefoon vaak in de tas of de broekzak van de leerling. Gebleken is dat dit teveel ruimte biedt om toch de mobiel te gebruiken, te fotograferen, te filmen (met risico van cyberpesten) of te whatsappen. Onze ervaringen in het afgelopen schooljaar hebben ons het volgende doen besluiten:

  1. De schoolregel met betrekking mobiele devices blijft ongewijzigd:
    Wij gebruiken de mobiele telefoon en devices wanneer de docent toestemming geeft om deze voor schooldoeleinden te gebruiken.
  2. Vanaf dit schooljaar hanteren daarnaast het volgende: op alle momenten dat de telefoon niet gebruikt wordt, plaatsen leerlingen hun telefoon in de telefoontas of in de bak in het lokaal.

Wij hebben, samen met u, de verantwoordelijkheid om jonge mensen bewust te maken van de voor- en nadelen van het gebruik van mobiele telefoons. Met deze aanpassing willen daaraan bijdragen: soms ben je online, soms ben je offline. Een totaalverbod zoals in Frankrijk vinden we niet wenselijk.

Mobiele telefoons zijn niet weg te denken uit onze maatschappij. Zo hebben leerlingen hun mobiele telefoon nodig voor roosters, snelle naslag en andere waardevolle functies.  

En het eind van deze ontwikkeling is nog niet in zicht: naar verwachting zal in de komende jaren de mobiele telefoon steeds meer de functie van de huidige computer overnemen. We kijken positief naar nieuwe ontwikkelingen en bereiden onze leerlingen actief voor op een wereld waarin robotica en kunstmatige intelligentie een prominente rol zullen spelen.

Volledigheidshalve willen wij u erop wijzen dat de school niet aansprakelijk is bij verlies van of schade aan de telefoons.

Uw zoon of dochter ontvangt vandaag ook een mail over de start van het schooljaar en het aangepaste beleid. Daarnaast komt dit tijdens de mentorlessen aan de orde.

Wij wensen u en de leerlingen een mooi en leerzaam schooljaar toe.

met vriendelijke groet,

Mevr. A. Koot

Rector A. Roland Holst College