Terugkoppeling ouder-enquête

Arc
Door DUO zijn in februari de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders afgenomen.
In totaal hebben 561 ouders (19%) deelgenomen.
De resultaten hiervan vindt u op: https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/1392/1108/A-Roland-Holst-College/Tevredenheid-ouders