TOPklas Digital Design in Beeld en Geluid

Arc
Proficiat aan Lara, Dunja, Emilie, Julie, Marit en Pien!

Dit schooljaar deden 6 leerlingen uit VWO leerjaar 4 mee aan de TOPklas Digital Design in Beeld en Geluid. Een educatief project waarin 12 teams streden om het beste Digital Design product te bedenken en te maken.

Meer dan 65 leerlingen van 6 verschillende VO scholen uit de regio kwamen 6 schooldagen bij elkaar en werkten in schoolteams aan cases uit het bedrijfsleven en in stichtingen, waarbij de jongeren werden uitgedaagd om probleemstellingen te analyseren en oplossingen uit te werken tot digitale prototypes. Opdrachtgevers waren onder andere Mediamiles, omroepen zoals NOS en KRO, etc.
Onze leerlingen, Pien, Marit, Dunja, Lara, Emilie en Julie hadden als opdrachtgever het WNF met de vraag: hoe maken we jonge mensen bewust van het belang van WNF en hoe kunnen we jonge mensen enthousiast maken om het WNF te steunen in hun projecten? Alle leerlingen die mee deden aan dit project werden begeleid door professionals uit het bedrijfsleven en dit jaar waren de presentaties en de producten in de finale van bijzonder hoog niveau.
Supertrots waren en zijn wij dan ook op de presentatie en de zelfgemaakte App voor het WNF door onze leerlingen!! En we waren het dit jaar ook echt met de jury eens:
Het team van ARHC won de eerste prijs voor het digitale product!!
Hard applaus, trotse ouders en docenten en vooral blije gezichten van deze 6 meisjes voor een geweldige afronding van TOPklas Digital Desing 2017 – 2018 in Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum. Chapeau!