Twee interessante webinars!

10 februari 2021
Arc

Wij zijn nu een kleine zes weken bezig in het nieuwe jaar, waarin de meeste leerlingen online onderwijs hebben gevolgd. Als rector ben ik trots op hoe docenten en leerlingen met elkaar aan het werk zijn. Berichten waarin wordt gesproken over enorme achterstanden die leerlingen nooit meer in kunnen halen vind ik erg storend. Dergelijke berichten doen geen recht aan de inspanningen van alle leerlingen, docenten en ouders die zich inspannen om te doen wat mogelijk is onder deze bizarre omstandigheden. Wat doet dit met de motivatie van al die hardwerkende leerlingen? Is al hun werk dan voor niets? Nee, zeker niet! Uit de vragenlijst die we recent hebben afgenomen blijkt dat zowel docenten als leerlingen over het algemeen heel tevreden zijn over de kwaliteit van de lessen en ingeleverd werk. Natuurlijk zien we op bepaalde vlakken dat leerlingen nu minder maar vooral ook anders leren. Ondertussen kijken wij op basis van de vragenlijsten hoe wij ons online onderwijs de komende tijd weer verder kunnen verbeteren. Dat is nodig omdat ik niet verwacht dat wij binnen korte tijd weer naar het normaal terug kunnen.

Op het ARHC zien wij dat veel leerlingen hun weg zoeken en meestal ook wel goed weten te vinden. Wij beseffen dat deze zoektocht thuis soms tot spannende en stressvolle situaties kan leiden. Onze leerlingen bevinden zich qua leeftijd in een belangrijke fase van hun persoonsvorming. Daarin is sociaal contact met leeftijdsgenoten ontzettend belangrijk. Juist dat is wat de leerlingen nu met het thuisonderwijs voor een groot deel moeten missen. We kunnen ons voorstellen dat dit, maar ook de (werk)omstandigheden voor u als ouders, de nodige stress oplevert in het gezin. Om ook onze ouders van het ARHC te steunen in deze tijd organiseren wij samen met onze ouderraad ARHC een webinar en willen wij u ook wijzen op een webinar van de GGD.

Onze ouderraad ARHC organiseert een webinar voor ouders rondom het thema:  social media en gaming. Juist in deze tijd met veel online onderwijs kunnen kinderen verdwijnen in de digitale wereld en heb je hier als ouder niet altijd een antwoord op. Hoe maak je contact over onderwerpen als schermtijd en digitale verleidingen? Hoe zorg je dat de computer uitgaat of de telefoon wordt weggelegd als het eten op tafel staat? Hoe stuur je bij zonder in ‘gevecht’ te raken? In dit webinar geeft Laurens Veltman antwoord op deze vragen. Vanuit een simpel hersenmodel neemt Laurens ons mee in de digitale belevingswereld van je kind. Hij laat zien hoe het komt dat je kind zichzelf in de digitale wereld verliest, waarom je hem/haar als ouder (soms) lastig kunt bereiken en hoe het anders kan.

 

De GGD Gooi en Vechtstreek organiseert een webinar voor ouders rondom het thema: Puber in coronatijd. In deze webinar worden vragen besproken als ‘wat is een normale reactie voor pubers in deze situatie?’, ‘wat hebben tieners nodig om in deze tijd overeind te blijven?’ en ‘hoe houden we het thuis leuk met elkaar?’ 

Wij hopen dat beide webinars u kunnen inspireren, confronteren en enthousiasmeren om mooie gesprekken te voeren met uw kind.  Zit u als ouders met uw handen in het haar of maakt u zich ernstig zorgen om het welbevinden van uw zoon of dochter? Bespreek dit dan met de mentor/coach. Waar nodig kunnen we u, met behulp van onze zorgcoördinator en ons netwerk, op weg helpen bij het vinden van passende begeleiding.

Tenslotte willen wij nog de tips delen die onze leerlingen, in de eerder genoemde vragenlijst, mee willen geven aan hun medeleerlingen. Dus dóór leerlingen vóór leerlingen! Misschien leren onze kinderen nog wel het meeste van de wijze woorden van hun leeftijdsgenoten. Het is ook voor onze mentoren/coaches en wellicht voor u als ouder een mooie leidraad voor gesprekken met uw kind.