Uitslag enquête dyslexie

Arc

Enige tijd geleden heb ik een oproep gedaan aan leerlingen met dyslexie om een enquête in te vullen. Dat hebben veel leerlingen ook gedaan. Dank daarvoor.

Hieronder wat wetenswaardigheden.

‘Mijn docenten weten dat ik dyslexie heb’.

Ja, zegt 57,6%
Een paar, maar niet allemaal zegt 36,4%
Nee, de meeste docenten niet zegt 2 %

‘Mijn docenten helpen mij (als dat nodig is)’

Ja, zegt 36,4%
Matig, zegt 42,4%
Nauwelijks, zegt 7%

‘Mijn docent weet waar ik recht op heb (extra tijd, spraakondersteuning enz)’

Ja, zegt 66,7%
Een paar, niet allemaal zegt 27,3%
De meeste docenten niet, zegt 2%

‘Ik zou een dyslexiekaart fijn vinden (hierop staan je rechten en plichten, te gebruiken bij een toets)

Ja, zegt 66,7%
Nee, zegt 33.3%

Soortgelijke vragen heb ik ook aan docenten voorgelegd. Zij geven aan dat het niet gemakkelijk is om op te zoeken welke leerling recht heeft op welke faciliteiten. Veel docenten hebben moeite met voorleesprogramma’s, omdat er (nog) geen veilige toetsomgeving is.

Een en ander heeft geresulteerd in ‘conclusies en aanbevelingen’. Zo gaan we ervoor zorgen dat we aan ouders en leerlingen duidelijk maken wat ze kunnen verwachten. We helpen docenten door beter zichtbaar te maken welke leerling dyslexie heeft. Ook helpen we docent om leerlingen in de les beter te bedienen en we gaan aan de slag met spraakondersteuning bij toetsen. Vanaf volgend schooljaar is er een werkgroep taalbeleid waarin (talen)docenten zitting hebben.

Mirjam van den Hoek

Meer informatie.