Vacatures ouderraad

Arc

Oproep vanuit de Ouderraad!!

Omdat een aantal ouders gaan stoppen met hun activiteiten voor de ouderraad omdat hun kinderen zijn geslaagd, zijn wij met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar enthousiaste ouders.

Wij zijn als ouderraad het klankbord van en voor de directie en leraren en tevens het aanspreekpunt voor ouders die ideeën of vragen hebben en via de ouderraad aan de school kunnen worden voorgelegd. Ook organiseren wij onder meer de beroepenmarkt en bieden (interactieve) ouderavonden aan, kijken we naar mogelijkheden om de ouderbetrokkenheid te vergroten en kijken samen met de school naar verbeteringen op het gebied van communicatie.

Afhankelijk van de onderwerpen, vergadert de ouderraad samen met de schoolleiding zo’n 6 tot 7 keer per jaar, veelal op een maandagavond van 19.30-21.30 uur.

Tijdens deze vergaderingen worden diverse actuele onderwerpen besproken en brengen de leden verslag uit van de lopende zaken. Tevens beheert de ouderraad het schoolfonds en worden aanvragen behandeld.

Lijkt het je leuk om vanuit de ouderraad actief betrokken te zijn bij de school of heb je vragen, mail dan naar arhc-ouderraad2@gsf.nl

Om als ouderraad representatief te kunnen zijn roepen wij ook vooral ouders op uit de onderbouw Mavo en de onder- en bovenbouw Havo.

Wij zien de reacties met belangstelling tegemoet en nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op!