Veelgestelde vragen covid 19

Arc

FAQ Covid 19

Onderstaande antwoorden zijn gebaseerd op de meeste recente richtlijnen (d.d. 08-09-2020): https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/003/original/Protocol_Volledig_openen_VO.pdf?1599238701

Wat zijn de regels voor ouders, onderwijspersoneel en leerlingen na een vakantie in oranje en rode landen?

Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen kunnen net als iedereen in Nederland na een verblijf in het buitenland het dringende advies krijgen 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Als dit advies geldt voor terugkomst uit een land, dan staat dit in het reisadvies van dat land van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).

Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine voor u na een vakantie in het buitenland? 

Dan mag u niet op school of op het schoolplein van het ARHC komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag het ARHC personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.

Mag een leerling die op vakantie is geweest naar een oranje of rood land weer naar school als hij een negatief testresultaat heeft?

Nee. Leerlingen en medewerkers blijven 10 dagen in quarantaine ongeacht het resultaat van een afgenomen coronatest

Is quarantaine na een vakantie in een oranje of een rood land een geldige verzuimreden?

De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend.

De school doet ook geen verzuimmelding voor kinderen die (met of zonder hun ouders) naar een land reizen waarvoor bij thuiskomst dringend geadviseerd wordt om in quarantaine te gaan. Ouders nemen contact op met de teamleider wanneer er sprake is van verzuim door thuisquarantaine.

Welke regels gelden op school?

 • Alle leerlingen zijn weer van harte welkom op school. Je hoeft geen 1,5 meter afstand te houden ten opzichte van medeleerlingen;
 • Je houdt wél altijd 1,5 meter afstand tot volwassenen; Volwassenen houden onderling ook 1,5 meter afstand
 • Op de gang en in de aula vragen we alle leerlingen om mondkapjes te dragen ter bescherming van kwetsbare medeleerlingen en docenten. Leerlingen worden niet actief aangesproken op het dragen. Op school zijn wel mondkapjes beschikbaar. Alle medewerkers dragen een mondkapje.
 • De aangegeven looproutes hoeven niet meer gevolgd te worden. Je kunt dus weer kiezen voor de kortste route naar je lokaal. Houd wel rechts aan. De stickers laten wij voorlopig zitten om eventueel op terug te kunnen vallen wanneer nodig.
 • De kantine op de Jonker gaat weer open, mits er door leerlingen wordt voldaan aan de 1,5 meter afstand ten opzichte van medewerkers.
 • Je pauzeert zoveel mogelijk buiten het schoolgebouw of in de aula. Vanwege de gespreide pauzes is het niet mogelijk om in de gang of bij de leerlingbalie (OLC) te pauzeren. 
 • Bij binnenkomst in het gebouw desinfecteert de leerling  zijn/haar handen. Op diverse plaatsen in school staat desinfectiemateriaal zodat de handeling met regelmaat kan worden herhaald.  
 • In ieder lokaal hangt een zeepdispenser. Zodra je het lokaal binnenkomt desinfecteer je je handen;
 • Daarna plaats je je telefoon in de telefoontas;
 • Loop direct door naar je tafel en maak deze schoon met de aanwezige schoonmaakdoekjes;
 • Als je op je plek zit doe je je mondkapje af
 • Tijdens de lessen staan ramen en deur zoveel mogelijk open om een goede ventilatie te stimuleren. Zorg dus dat je, als het buiten wat kouder wordt, altijd een warme trui of vest meeneemt naar school
 • Sommige docenten kiezen er, vanwege hun eigen veiligheid of die van hun omgeving, voor om ook in de les een mondkapje of faceshield te dragen. Dat zal vast even wennen zijn, maar we vragen jullie om dit te respecteren. Ook als leerling mag je in de klas je mondkapje ophouden als je je hier prettiger bij voelt, maar dit hoeft niet.
 • In de lokalen is d.m.v. belijning ruimte voor de docent aangegeven, zodat hij/zij 1,5 meter afstand ten opzichte van de leerlingen kan aanhouden. Respecteer deze ruimte.

Waarom kiest het ARHC voor het dragen van mondkapjes in gang en aula door medewerkers?

Het Nederlandse RIVM ziet geen reden om mondkapjes binnen de scholen te verplichten, maar verbiedt het evenmin. Wij zijn geen experts op dit terrein. Binnen onze ARHC gemeenschap hebben wij leerlingen en collega’s uit kwetsbare groepen of met familieleden die tot de risicogroep behoren. Er bestaat binnen de school grote zorg over de gezondheid van deze mensen. Als ARHC gemeenschap zijn wij van mening dat wij met elkaar moeten zorgen dat ook deze leerlingen en medewerkers naar school kunnen komen. Daarom dragen alle medewerkers mondkapjes.

Wanneer moeten mondkapjes gedragen worden?

Bij alle verplaatsingen in gang en aula. 

Zijn er verlichte looproutes in gang en aula?

Nee.  Je kunt dus weer kiezen voor de kortste route naar je lokaal. Houd wel rechts aan. De stickers laten wij voorlopig zitten om eventueel op terug te kunnen vallen wanneer nodig.

Hoe moeten de leerlingen naar school komen?

Kom bij voorkeur met de fiets. Indien dit echt niet mogelijk is kunnen leerlingen van het openbaar vervoer gebruik maken.

Wat te doen bij klachten?

Heeft een leerling verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, benauwdheid, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts? Dan blijft hij/zij thuis en ziekt volledig uit. Bij 24 uur klachtenvrij of een negatieve corona test, mag je weer naar school. 

Ook gaan we er vanuit dat er bij een van bovenstaande klachten een afspraak wordt gemaakt met de GGD voor een test. Wij vragen iedereen om bij twijfel het zekere voor het onzekere te nemen en te testen. Is deze test negatief, dan mag een leerling weer naar school. Is de test positief, dan informeert u de mentor hierover en volgen we de richtlijnen van de GGD.

Wat moeten we doen wanneer iemand binnen het gezin klachten heeft?

Leerlingen blijven thuis als iemand anders in huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten of een negatieve testuitslag heeft, mag een leerling weer naar school. 

Wat moeten we doen bij een positieve test van onze zoon/dochter?

In het geval van een positieve test neemt u contact op met de mentor of teamleider.  Een personeelslid/leerling die positief getest is op Covid-19 gaat in thuisisolatie. Betreffende persoon mag weer uit isolatie nadat deze 24 uur geen klachten meer heeft gehad die passen bij Covid-19 én het minimaal 7 dagen geleden is dat het personeelslid/leerling ziek werd. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels.

Wat moeten we doen bij een positieve test van onze zoon/dochter terwijl deze geen klachten heeft?

Een leerling die positief getest is op Covid-19 maar geen klachten heeft moet 72 uur (3 dagen) vanaf de testafname thuisblijven in isolatie, omdat dit besmettelijk kan zijn voor anderen. Ook huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien besmet zijn geraakt en op deze wijze voorkomen dat zij anderen besmetten. De isolatie eindigt als er tot 72 uur (3 dagen) na de testafname geen klachten zijn die passen bij COVID-19. De GGD bespreekt met de geteste wanneer dit het geval is. Als zich binnen de 72 uur (3 dagen) na testafname klachten ontwikkelen bij de leerling, dan blijft de thuisisolatie in stand. Ook huisgenoten moeten dan thuis in quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact met het personeelslid/leerling.

Wat doet de school in het geval van een positieve test?

In het geval van een positieve test beslist de GGD over de te nemen maatregelen. Op basis van deze beslissingen communiceert de school aan ouders en leerlingen. De school volgt altijd de maatregelen van de GGD en neemt geen zelfstandige beslissingen.

Kan de school leerlingen verplichten om een test af te nemen?

Nee. Dat kan en wil de school niet.