Vernieuwd onderwijsconcept: keuzelessen

Arc

Dit schooljaar zijn wij begonnen met een nieuwe opzet van het onderwijs in klas 1 en klas 4 havo/vwo. Dit betekent dat leerlingen naast de reguliere vaklessen ook projectenlessen en keuzelessen volgen. Om een beeld te geven van dit onderwijsconcept, zal er dit jaar een aantal keer een stuk in de nieuwsbrief verschijnen. Dit keer staan de keuzelessen centraal. 

Een leerling kiest vijf keuzelessen per week en volgt deze lessen gedurende de hele periode. Deze keuzelessen zijn onderdeel van onze onderwijstijd en sluiten aan bij onderwerpen/vaardigheden die leerlingen ook in de vaklessen moeten kennen/kunnen. 

We maken onderscheid in lessen die extra ondersteuning bieden (steunuren), verdiepende lessen (steruren), lessen over onderwerpen die losstaan van het curriculum (specials), lessen over studievaardigheden en studie-uren

Bent u benieuwd naar het aanbod van de keuzelessen? Neem dan eens een kijkje op de website met keuzelessen:

Op bezoek bij een keuzeles

Klas 1: lessen in geluk 

Vrijdag de 13e, en dan is het ook nog eens november en grijs! Hoogste tijd voor een lesje in geluk bij meester Johan. Van buiten komen de geluiden van spelende kleuters, binnen zitten brugklassers die meer willen leren over geluk en gelukkig zijn.

Ze kijken terug op de vorige les waarin ze ontdekten dat onderzoek naar geluk heeft uitgewezen hoe verrassend groot de invloed van levenskeuzes is, en hoe verrassend klein die van levensomstandigheden. Er bestaat wel degelijk zoiets als ‘talent voor geluk’, en dat talent kun je ontwikkelen. 

Vandaag gaat het over optimisme, het stellen van doelen en over het beste uit jezelf halen. Een techniek die Johan de kinderen aanreikt is visualiseren en het gebruik van je zintuigen. We sluiten onze ogen en stellen ons een citroen voor. De kleur, de vorm, de geur en structuur en de smaak (inderdaad, zuur!). Vervolgens proberen we een denkbeeldige trein op het nippertje te halen en daarna is het tijd om begeleid door een dromerig muziekje onze toekomst en ons toekomstige zelf te visualiseren. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig, want ook deze 12-jarigen lijken zich al bewust van het feit dat tussen droom en daad wetten in de weg staan en praktische bezwaren.

Bij de afsluiting vraagt Johan de kinderen om de aankomende week eens te onderzoeken welke kleine stapjes ze zouden kunnen maken richting die lonkende toekomst.

In de volgende lessen komen oa de volgende onderwerpen aan de orde: Mindful leven, het belang van slaap en beweging, en de kracht van dankbaarheid en vriendelijkheid.

“Waarom is het belangrijk dat we kinderen lessen over geluk geven?”, vraag ik Johan. Filosoof als hij is keert hij de vraag om en stelt dat je je af zou kunnen vragen waarom je deze lessen niet juist aan alle leerlingen aanbiedt. Kinderen moeten leren leven in deze wereld en leren omgaan met hun emoties (positief en negatief) en dat is niet alleen een taak voor ouders, maar ook een plicht voor de maatschappij en (dus) de school. Johan hoopt de leerlingen met deze lessen te leren dat ze in staat zijn de kunst van het leven beter te beheersen en daarmee ook gelukkiger te zijn.

Klas 4: schoolkrant in oprichting 

Maandagmorgen 10 uur, lokaal F2. De redactie van de nieuw op te richten ARHC-schoolkrant komt bijeen onder de bezielende leiding van eindredacteur Kai Spall.

De redactieleden druppelen binnen en nemen hun plaatsen in. Er dienen vandaag wat praktische knopen doorgehakt te worden. Wordt het een digitale schoolkrant of een ouderwets papieren exemplaar? Voor welke doelgroep maken we onze krant? En: wie neemt welke werkzaamheden op zich? 

De kwestie papier of digitaal verdeelt de geesten enige tijd. 

“Het is zo leuk om echt iets in je handen te hebben”.

“Mensen lezen een echte krant eerder”

“Ook leuk om dan thuis te laten zien

Maar aan de andere kant:

“Een website is makkelijker”

“Je kunt dan ook met filmpjes en zo werken”

“Als er fouten in staan kun je die makkelijker verbeteren”

Eindredacteur Kai Spall geeft uiteindelijk het uiterst pragmatische maar doorslaggevende argument: een papieren versie kost geld, en wie zal dat betalen? 

Twee leerlingen geven aan erg blij te zijn met deze keuzeles. Als oud-QUESTers vinden zij in deze keuzeles iets terug van wat hen bij QUEST zo gelukkig maakte: samenwerken, creëren, zelfstandigheid en eigen keuzes mogen maken.

Ze willen een krant maken waarin voor leerlingen van alle jaarlagen en niveaus iets leuks en interessants te vinden is. En stiekem hopen ze dat er ook ouders zullen zijn die denken: hee, wat verrassend, dat wist ik niet….De krant moet serieuze informatie bieden, maar ook smeuïge roddels. 

En zo kunnen we dus uitkijken naar een schoolkrant in het nieuwe schooljaar. Of het bij een eenmalige uitgave blijft valt nog niet te zeggen. In blok 4 wordt deze serie nogmaals aangeboden dus de kans op een doorstart is er zeker!