Voorzichtige opstart school

Arc

Beste ouder/verzorger,

Inmiddels is de school weer voorzichtig opgestart. Kleine groepjes medewerkers en leerlingen komen naar school. In de meivakantie zijn wij druk geweest met het inrichten van de school aan de hand van de richtlijnen van het RIVM. Dat is een behoorlijke klus waarbij we merken dat alle scholen op zoek zijn naar dezelfde producten (afzetlinten, stoepkrijt, desinfecterende zeep, tape ect…..) met lange levertijden als gevolg. Gelukkig is het ons met de beschikbare middelen goed gelukt om een veilige leeromgeving te creëren voor onze leerlingen.

De leerlingen die nu naar school komen zijn de eindexamenleerlingen voor de herkansingen van de schoolexamens, de zorgleerlingen en kinderen met ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Dat gaat goed. De leerlingen houden zich netjes aan de RIVM regels. 

Op dit moment zijn wij druk bezig met de verdere opening van de school vanaf 2 juni en de afronding van het jaar. Dat is een complexe puzzel. Het protocol voor de VO-scholen maakt slechts een beperkte toegankelijkheid voor onze leerlingen mogelijk waardoor wij weer keuzes moeten maken. Binnenkort zullen wij ouders/verzorgers en leerlingen op de hoogte brengen middels een brief.

Hierin zullen wij u verder informeren over de opening van de school en de overgangsprocedure.