Vragenlijst voor brugklassers

Arc

In de week van 26 t/m 30 oktober 2020 wordt de SAQI afgenomen. 

De School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) is een lijst met vragen over de school en het schoolleven. Door middel van deze lijst kan de leerling daar zijn mening over geven. 

De gegevens uit de schoolvragenlijst geven:

1         zicht op hoe leerlingen de school ervaren, op het moment dat ze al paar maanden hebben meegedraaid op hun nieuwe school.

2         een beeld hoe de leerlingen zichzelf ervaren.

Het instrument biedt de mogelijkheid adequate adviezen te geven over individuele leerlingen, over klassen of het onderwijs op een school. Met plezier naar school gaan heeft bijvoorbeeld een positieve invloed op de prestaties. Aan de hand van de testresultaten van de SAQI kan, indien nodig, bijvoorbeeld gestimuleerd worden dat leerlingen een betere beleving van school en onderwijs krijgen.

Zoals aangegeven signaleert de SAQI ook hoe een leerling over zichzelf denkt en hoe hij zichzelf ziet binnen een groep. Indien een leerling opvallende scores heeft bespreekt de begeleider dit met de leerling. Met dit inzicht kan op tijd ingegrepen worden en passende begeleiding gegeven worden.

De vragen van de SAQI zijn onder te verdelen in vier categorieën, namelijk werkhouding, welbevinden, zelfvertrouwen en pesten. U kunt tijdens het LOS-gesprek vragen naar de uitkomst van de SAQI van uw kind. 

Mirjam van den Hoek, 

ondersteuningscoördinator