Ouderraad

Arc

Onze ouderraad is weer op sterkte maar we kunnen natuurlijk altijd nog meer ouders verwelkomen!

Het Casparus College heeft een actieve en betrokken ouderraad (OR). Wij werken aan het creëren van een prettige, stabiele, gezonde, veilige en gezellige leeromgeving; een optimale basis om kennis te verrijken en inzicht te vergaren.

De OR draagt hieraan bij door:

  • de belangen van leerlingen en ouders te behartigen.
  • regelmatig met de schoolleiding te overleggen.
  • praktische hulp te bieden bij activiteiten en speciale gelegenheden (zoals de open dag).
  • om de twee jaar een thema-avond voor ouders te organiseren.

De OR vergadert 5x per jaar op dinsdagavond op school vanaf 19:30 uur. Het gaat dan over onderwerpen als het school- en jaarplan, lesuitval, vrijwillige ouderbijdrage, pesten en agressie, zorgbeleid en pestprotocol, onderwijsvernieuwing, schoolkamp, et cetera. Daarnaast is de OR vertegenwoordigd bij gelegenheden zoals de open dag, informatieavonden en de diploma-uitreiking.

Samenstelling namens de ouders:

Voorzitter: Mirjam Hagen (4e klas)

  • Isabel von Balluseck (3e klas)
  • Elma Bosman (3e klas)
  • Thea van Gelstwijk (2e en 3e klas)
  • Cathy Wiersema (1e klas)

De ouderavond: OPVOEDEN IS TOPSPORT,  van woensdag 18 maart a.s. gaat niet door i.v.m. het Corona virus. Nieuwe datum volgt!

 OPVOEDEN IS TOPSPORT

Wilt u een keer aanwezig zijn bij een vergadering en/of contact opnemen met de OR, dan kunt u een mail sturen naar:  cc-ouderraad@gsf.nl