PTA & Examen

Arc

PTA staat voor Programma Toets en Afsluiting 2019-2020

PTA 3Basis

PTA 3Kader

PTA 3GL

PTA 4Basis

PTA 4Kader

Examenreglement GSF 2019-2020 havo vwo vmbo

Klas 4, tekenen cijferlijsten beroepsgericht: in de week van 30 maart 2020.

Klas 4, voorlopige cijferlijsten tekenen: in de week van 6 april 2020.

Praktijkexamen: start maandag 30 maart 2020

AVO-examens: start woensdag 6 mei 2020

Uitslag examens (1e tijdvak): woensdag 10 juni 2020

Herkansingen: 15 t/m 19 juni 2020

Diploma uitreiking: woensdag 1 juli 2020!