Iddink(boeken)/Ouderbijdrage

Arc

Op het Casparus College is het lesmateriaal gratis. We vragen voor een aantal excursies, activiteiten en kluishuur wel een vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast hebben leerlingen bij verschillende profielen gepaste kleding en/of attributen nodig; denk aan veiligheidskleding en een gereedschapskist voor het profiel PIE (Produceren, Installeren, Energie)

Hieronder kunt u per leerjaar en/of profiel een overzicht van de vrijwillige en noodzakelijke kosten zien.

Ouderbijdrage Casparus College 2021-2022

Klas 1: € 115,50 / Sportklas + € 200,- (als uw zoon/dochter hiervoor is opgegeven)

Klas 2: € 100,50/Sportklas + € 200,- (als uw zoon/dochter hiervoor is opgegeven)

Klas 3: Economie en ondernemen € 108,-

Klas 3: Zorg & Welzijn € 160,50

Klas 3: Techniek € 248,00

Klas 4: Economie en ondernemen € 125,50

Klas 4: Zorg & Welzijn € 160,50

Klas 4: Techniek € 130,50

 

Schooljaar 2021-2022:

De schoolboeken zijn komend schooljaar uitbesteed aan Iddink, bestellen gaat eenvoudig via de site. 

Het is belangrijk dat je op tijd je boeken bestelt!

SCHOOLCODE, tijdens het bestellen vragen we naar je schoolcode voor jouw school is deze: 8D27GYRM

Je schoolboeken zijn grotendeels gratis. Veel boeken zijn tweedehands omdat we ze meerdere jaren gebruiken. Deze boeken moet jij aan eind van het schooljaar dus weer inleveren.

Klopt je levering niet, neem dan contact op met de klantenservice van Iddink.

Als je nadere informatie wilt m.b.t. incassoposten, ouderbijdragen etc dan kun je contact opnemen met dhr. N. Kuipers: nkuipers@gsf.nl

Hieronder de link met de vakken (incl. afkorting).

vakafkortingen