Afwezig melden

Arc

Als een leerling door dokters-/tandarts-/orthodontist-/ziekenhuisbezoek en dergelijke (tijdelijk) afwezig zal zijn, dan verwachten we dat u dat van tevoren doorgeeft. Dit kan alleen telefonisch door een van de ouders/verzorgers of door een briefje in te leveren bij de receptie van school (dus niet via e-mail).

Meer weten? Neem dan contact op met:

College de Brink

College de Brink

Receptie (openingstijden 08.30 - 17.00 uur)