Algemene hulpmiddelen CE

Arc

Bij de afname van een centraal examen is het gebruik van pen/potlood, rood en blauw potlood, kladpapier, geodriehoek, liniaal, vlakgum, passer, woordenboek Nederlands en een rekenmachine toegestaan.

De volgende hulpmiddelen mogen alleen voor het genoemde vak worden gebruikt:

  • Engels: woordenboek Engels (NE-EN en EN-NE)
  • Duits: woordenboek Duits (NE-DU en DU-NE)
  • NASK: BINAS 2e editie
  • Wiskunde: een windroos

Aanvullende hulpmiddelen

  • Voor leerlingen met dyslexie geldt dat ze recht hebben op een variant die wordt voorgelezen en ze hebben recht op 30 minuten extra examentijd.
  • Voor leerlingen met dyscalculie geldt dat ze voor de vakken NASK, economie en wiskunde recht hebben op 30 minuten extra examentijd.
  • Voor (meer) specifieke informatie over de hulpmiddelen die zijn toegestaan voor het centraal examen kunt u terecht op de website van Examenblad.

Meer weten? Neem dan contact op met: