BWI

Arc
BWI

Bouwen, Wonen & Interieur

Bij ons op school kun je een algemene opleiding in de bouwtechniek volgen. Daarin wordt aandacht besteed aan de onderdelen het bouwen voorbereiden, het bouwen zelf, hout- en meubelverbindingen en design en decoratie.

De vakroute Bouwen, Wonen & Interieur heeft dan ook verschillende lokalen ter beschikking. Een lokaal voor tekenen en vaktheorie, één voor machinale bewerkingen, één ruimte voor stellen en metselen, een hoekje voor schilderen en betonwerk en nog veel meer.  In de lessen worden bijna alle vaardigheden uit de bouw, het meubel maken en decoratie aangeboden. Afwisselend en leerzaam.

Met een diploma in deze richting kun je bij een aannemer gaan werken (in nieuwbouw of renovatie), bij een schildersbedrijf, in de meubelmakerij of misschien ook wel in de jachtbouw.
Bij de opleiding is de praktijk erg belangrijk, maar je krijgt natuurlijk ook theorielessen. Een nieuw vak in de derde klas is vaktheorie. Daar leer je hoe huizen en dergelijke gebouwd worden. Ook leer je technisch tekenen (Autocad) en tekeningen lezen, want wat je gaat maken staat altijd op een tekening. Je krijgt een werkboek met cd-rom. De lesstof wordt via internet gemaakt, dat kan zowel thuis als op school.

Verder leren

Als je het vmbo afsluit met een basisdiploma kun je gaan werken en leren in een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg, niveau 2). Je gaat dan één dag naar school en vier dagen werken. Het werken gebeurt bij speciale opleidingsbedrijven. Deze bedrijven hebben direct contact met het ROC waar je één dag in de week naar school gaat voor het theoriegedeelte van de opleiding. Via het opleidingsbedrijf wordt je geplaatst bij diverse bouwbedrijven, waar je vier dagen in de week gaat werken.

Sluit je het vmbo af met een kaderopleiding dan kun je naar een BOL-opleiding (Beroeps Opleidende Leerweg, niveau 3 of 4). Je gaat dan vijf dagen per week naar school. De laatste twee jaar van de opleiding loop je stage afgewisseld met een korte periode op school.
Een BOL-niveau 3 of 4 opleiding bereidt voor op een leidinggevende functie. Ook geeft het de mogelijkheid om na het behalen van het diploma door te stromen naar het hbo.

Als je BWI op kaderniveau doet krijgt je Nederlands, Engels, wiskunde en natuur-/scheikunde op hetzelfde niveau als de gemengd theoretische leerweg. In de praktijklessen krijg je extra lesstof die je goed voorbereidt op je vervolgopleiding. Het gaat hier o.a. om Autocad-tekenen, planning en organisatie.