Introductie leerjaar 3, 4 en 5 van 11.00 uur tot 12.00 uur

31 Aug
31 Aug
Arc

Het nieuwe schooljaar start voor de leerlingen van leerjaar 3, 4 en 5 op woensdag 31 augustus met een mentorbijeenkomst van 11.00 uur tot 12.00 uur. De leerlingen kunnen in SOM vinden bij welke mentor ze zijn ingedeeld en in welk lokaal ze zich moeten melden.

Zij instroom leerlingen leerjaar 3 graag eerst melden bij de heer Visser in zijn kantoor om 10.45 uur.

Donderdag 1 september is een studiedag voor docenten en zijn de leerlingen van leerjaar 2, 3, 4 en 5 vrij.

Vrijdag 2 september is er het jaarlijkse College de Brink Festival. Leerjaar 3 wordt om 12.30 uur en leerjaar 4 en 5 worden vrijdag om 13.00 uur op school verwacht bij de mentor (zelfde lokaal als woensdag). Op woensdag 31 augustus zal uw zoon/dochter van de mentor horen wat het programma voor vrijdag is.

Vanaf maandag 29 augustus (16.00 uur) kan je in SOM zien in welke klas je zit en wie je mentor is.