Communicatie

Arc

Wij vinden het belangrijk dat we goed samenwerken met zowel onze leerlingen als hun ouders. We organiseren daarom verschillende informatiebijeenkomsten, ouderavonden, maar onderhouden ook persoonlijk contact via de mentor.

Ouderinfo en schoolmails

Een aantal keer per jaar verschijnt er de Ouderinfo. In deze nieuwsbrief houden we alle ouders op de hoogte van de lopende zaken op College De Brink. Dit kan van praktische aard zijn, maar ook worden ouders via deze weg op de hoogte gesteld van leuke activiteiten en bijzondere prestaties van onze leerlingen.
Naast de Ouderinfo houden we onze ouders ook actief op de hoogte door middel van e-mail. Het is daarom van belang dat wij de meest recente contactgegevens van de ouders hebben.

Gescheiden ouders

Bent u gescheiden of gaat u scheiden, dan vragen wij aan u en uw ex-partner of u hebt afgesproken hoe u informatie van school wilt ontvangen. Wij verzoeken u wijzigingen in contactgegevens en/of contactpersonen aan ons door te geven. Wij gaan ervan uit dat ouders elkaar blijven informeren over de voortgang van het kind.

Het wettelijk Protocol informatievoorziening gescheiden ouders kunt u onderaan deze pagina downloaden.