Data centraal examens 22 – 23

Arc

Mavo 4 (GL/TL) Centraal examen (CE) tijdvak 1

Donderdag 11 mei 2023Engels13.30 – 15.30 uur
Vrijdag 12 mei 2023natuur- en scheikunde I13.30 – 15.30 uur
Maandag 15 mei 2023wiskunde13.30 – 15.30 uur
Dinsdag 16 mei 2023geschiedenis en staatsinrichting09.00 – 11.00 uur
Woensdag 17 mei 2023economie09.00 – 11.00 uur
Maandag 22 mei 2023aardrijkskunde13.30 – 15.30 uur
Dinsdag 23 mei 2023Nederlands13.30 – 15.30 uur
Woensdag 24 mei 2023biologie13.30 – 15.30 uur
Donderdag 25 mei 2023natuur en scheikunde II13.30 – 15.30 uur

Uitslag tijdvak 1
Op woensdag 14 juni 2023 zal de uitslag van tijdvak 1 voor de mavo leerlingen na 14.00 uur bekend zijn.

Mavo 4 (GL/TL) Centraal examen (CE) tijdvak 2
Het tweede tijdvak start op maandag 19 juni en eindigt op donderdag 22 juni 2023

Uitslag tijdvak 2
Op vrijdag 30 juni 2023 zal de uitslag van tijdvak 2 voor de mavo leerlingen na 14.00 uur bekend zijn.

Mavo 4 (GL/TL) Centraal Praktijkexamen (CSPE)
De praktijkexamens voor de praktijkvakken worden afgenomen vanaf maandag 3 april tot en met woensdag 19 april 2023.

Meer informatie over de slaag/zak regeling is te vinden op www.mijneindexamen.nl

Basis & kader (B/K) Centraal examen (CE)
Al onze leerlingen nemen deel aan het centraal examen flex, de examens worden op een computer afgenomen, de school maakt hiervoor een eigen planning.

Dinsdag 9 mei 2023wiskunde en aardrijkskundevanaf 09.00 uur
Woensdag 10 mei 2023Nederlandsvanaf 09.00 uur
Maandag 15 mei 2023economievanaf 09.00 uur
Dinsdag 16 mei 2023biologievanaf 09.00 uur
Woensdag 17 mei 2023nask1vanaf 09.00 uur
Dinsdag 23 mei 2023Engelsvanaf 09.00 uur

Basis en kader (B/K) Centraal Praktijkexamen (CSPE)
De praktijkexamens voor de praktijkvakken worden afgenomen vanaf maandag 3 april tot en met woensdag 19 april 2023.

Uitslag tijdvak 1
Op woensdag 14 juni 2023 zal de uitslag van tijdvak 1 voor de basis- en kaderleerlingen na 14.00 uur bekend zijn.

Basis & kader (B/K) Centraal examen (CE) tijdvak 2
Het tweede tijdvak start op maandag 19 juni en eindigt op donderdag 22 juni 2023

Uitslag tijdvak 2
Op vrijdag 30 juni 2023 zal de uitslag van tijdvak 2 voor de basis- en kaderleerlingen na 14.00 uur bekend zijn.

Meer weten? Neem dan contact op met: