Data centraal examens 21 – 22

Arc
Mavo 4 (GL/TL) Centraal Examen (CE) tijdvak 1
 • donderdag 12 mei 2022 13.30 uur – 15.30 uur – biologie
 • vrijdag 13 mei 2022 9.00 uur – 11.00 uur – geschiedenis en staatsinrichting
 • maandag 16 mei 2022 13.30 uur – 15.30 uur – Nederlands
 • dinsdag 17 mei 2022 13.30 uur – 15.30 uur – wiskunde
 • woensdag 18 mei 2022 9.00 uur – 11.00 uur – aardrijkskunde
 • woensdag 18 mei 2022 13.30 uur – 15.30 uur – Engels
 • donderdag 19 mei 2022 13.30 uur – 15.30 uur – natuur- en scheikunde 1
 • vrijdag 20 mei 2022 13.30 uur – 15.30 uur – economie
 • maandag 23 mei 2022 13.30 uur – 15.30 uur – natuur- en scheikunde 2

Uitslag tijdvak 1

Op woensdag 15 juni 2022 zal de uitslag van tijdvak 1 voor de mavo leerlingen na 14.00 uur bekend zijn.

Mavo 4 (GL/TL) Centraal Examen (CE) tijdvak 2

Het tweede tijdvak start op maandag 20 juni en eindigt op donderdag 23 juni 2022.

Uitslag tijdvak 2

Op vrijdag 1 juli 2022 zal de uitslag van tijdvak 2 voor de mavo leerlingen na 14.00 uur bekend zijn.

Mavo 4 (GL/TL) Centraal Praktijkexamen (CSPE)

De praktijkexamens voor de praktijkvakken worden afgenomen vanaf dinsdag 5 april tot en met woensdag 20 april 2022.

Meer informatie over de slaag/zak regeling is te vinden op www.mijneindexamen.nl

Basis & kader (B/K) Centraal Examen (CE)

Al onze leerlingen nemen deel aan het centraal examen flex, de examens worden op een computer afgenomen, de school maakt hiervoor een eigen planning.

 • dinsdag 24 mei 2022 – wiskunde en aardrijkskunde vanaf 9.00 uur
 • woensdag 25 mei 2022 – Nederlands vanaf 9.00 uur
 • dinsdag 31 mei 2022 – nask, economie en biologie vanaf 9.00 uur
 • woensdag 1 juni 2022 – Engels vanaf 9.00 uur
Basis & kader (B/K) Centraal Praktijkexamens (CSPE)

De praktijkexamens voor de praktijkvakken worden afgenomen vanaf dinsdag 5 april tot en met woensdag 20 april 2022.

Uitslag tijdvak 1

Op donderdag 16 juni 2022 zal de uitslag van tijdvak 1 voor de basis- en kaderleerlingen na 14.00 uur bekend zijn.

Het tweede tijdvak start op dinsdag 21 juni en eindigt op vrijdag 24 juni 2022.

Uitslag tijdvak 2

Op vrijdag 1 juli 2022 zal de uitslag van tijdvak 2 voor de basis- en kaderleerlingen na 14.00 uur bekend zijn.

Meer weten? Neem dan contact op met: