EO

Arc
EO

Economie & Ondernemen

Leerlingen die Economie & Ondernemen hebben gevolgd komen veelal te werken in de detailhandel, groothandel of internationale handel en administratie.
De lessen in deze vakroute worden voor het merendeel gegeven in onze kantoortuin. Dit is een lokaal dat gevormd is uit vier gewone lokalen. Hierin zijn zeventig verschillende werkplekken. Alle verschillende onderdelen uit de kantoor- en winkelsituatie worden hier geoefend. In deze lessen ben je veel zelfstandig aan het werk. De leerlingen zijn werkzaam in een kantoor, waarin ze op de verschillende afdelingen van een bedrijf leren werken zoals de receptie, de inkoop, verkoop, boekhouding en het magazijn.

Mogelijke functies zijn:

Administratief medewerker, afdelingssecretaresse, logistiek medewerker, commerciële dienstverlener (in het bank- of verzekeringswezen) of medewerker internationale handel.
Verkoopmedewerker, verkoopchef, filiaalbeheerder, zelfstandig ondernemer, etaleur enz.
Aankomend verkoopmedewerker, eerste verkoopmedewerker, verkoopchef, filiaalbeheerder.

De opleiding handel is een zeer brede opleiding met ook nog verschillende mogelijkheden in de dienstverlenende of andere beroepssectoren. Daarom wordt er relatief veel stage gelopen, wat goed aansluit bij de belangstelling van de individuele leerling.

Om deze opleiding te kunnen volgen, moet je goed kunnen rekenen en correcte brieven schrijven. Ook moet je computervaardig zijn, nauwkeurig en zowel zelfstandig en in groepen kunnen (samen)werken, onder andere aan presentaties.

Verder leren

Op College De Brink is de opleiding gericht op doorstroming naar de beroepsopleidende leerweg:

  • een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 in de administratie of de handel (vroeger meao of mco)
  • een mbo-opleiding op niveau 2 in de administratie of de handel
  • het beroepsbegeleidend onderwijs op niveau 2 (leren en werken, vroeger het leerlingwezen)
  • natuurlijk is ook doorstroming naar een BBL-opleiding mogelijk (dan werk je vier dagen in de week en ga je één dag in de week voor theorielessen naar school).