ERIC VAN ’T ZELFDE NIEUWE DIRECTEUR COLLEGE DE BRINK

Arc

Het College van Bestuur van de Gooise Scholen Federatie (GSF) heeft Eric van ‘t Zelfde met ingang van 1 augustus 2019 benoemd tot directeur van College De Brink. Hij volgt Raymond Kok op die, na 40 jaar verbonden te zijn geweest aan College De Brink, zich de komende jaren als kwartiermaker vmbo gaat richten op de brede vmbo-ontwikkeling binnen de GSF en de samenwerking binnen de regio Gooi-en Vechtstreek.

We zijn verheugd over de benoeming van Eric van ‘t Zelfde tot directeur. Hij heeft gedurende zijn loopbaan verschillende functies in en voor het onderwijs bekleed en staat bekend als een onderwijsvernieuwer en als zeer betrokken en inspirerende leidinggevende die vanuit de verbinding streeft naar continue verbetering. We hebben er alle vertrouwen in dat College De Brink onder zijn leiding zijn sterke positie niet alleen zal behouden, maar de komende jaren nog verder zal ontwikkelen.