Faciliteitenkaarten

Arc

Leerlingen die binnenkomen met een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring krijgen een faciliteitenkaart. Deze kaart is op agendaformaat gemaakt en geeft precies aan welke faciliteiten voor de betreffende leerling gelden. Deze kaart dient bewaard te worden en geldt gedurende de hele schoolperiode op College De Brink.

Controle op verklaringen en kaarten gebeurt door het ondersteuningsteam/RT a.d.h.v. de aanwezigheid van de juiste verklaring in het dossier. De kaart wordt gedateerd en ondertekend door de leerling en de RT-er. Een kopie hiervan wordt door de RT-er bewaard.

Faciliteiten kunnen zijn:

  • Tijdverlenging bij toetsen
  • Mondelinge (deel)herkansingen (alleen in de onderbouw na overleg met RT
  • Repetities in groot lettertype (voorkeur Arial 12 minimaal)

De leerling dient deze kaart tijdens een toets of SO bij zich te hebben en aan de lesgevende/surveillerende docent te kunnen tonen. Voor leerlingen met dyslexie bieden we de mogelijkheid om te werken met ClaroRead. Een leerling kan ervoor kiezen om zijn/haar toetsen via at programma te laten voorlezen door de computer. Mocht u vragen hebben of deze faciliteiten ingezet kunnen worden bij uw zoon/dochter, dan kunt u altijd contact opnemen met de mentor.