Gedragsregels

Arc

Leerlingen en medewerkers gaan respectvol en vriendelijk met elkaar om, maken dus geen ruzie en doen hun best voor een goed leef- en leerklimaat, zowel binnen als buiten de les. Om dat te bereiken zijn wel een aantal regels en afspraken nodig. Hieronder hebben we de belangrijkste regels en afspraken opgeschreven. Voor een volledig overzicht moet je kijken in het leerlingenstatuut op de website van de school.

We verwachten van je dat je je best doet om de les goed te laten verlopen.

Daarvoor is het belangrijk dat:

 • je houdt aan de leefregels ivm Corona;
 • bij de online lessen houd je je aan de Gedragscode Google Meet
 • je op tijd in de les bent en je spullen bij je hebt;
 • je je in de les rustig gedraagt, oplet en de les niet verstoort door vervelend te doen of tijdens de les naar de wc te gaan;
 • je zelf zorgt dat je agenda in orde is en je je huiswerk maakt of toetsen voorbereidt (let op: bij lesuitval moet je dus zorgen dat je dat doet voor de eerstvolgende les daarna);
 • in de les mobiele telefoon, tablets enz. niet zichtbaar zijn en alleen gebruikt worden als de docent dat belangrijk vindt voor de les.

Ook voor buiten de lessen om hebben we een aantal afspraken, zoals:

 • voorafgaande aan de lessen, tijdens de pauzes en vrije uren ben je in de aula of op het schoolplein. Roken op en rondom het schoolplein is niet toegestaan. Verder maak je geen herrie met geluidspelers. Alleen in de aula en op het schoolplein mag je eten en drinken en je ruimt zelf je eigen rotzooi op;
 • je fiets, brommer of scooter zet je in de daarvoor bestemde stalling en op het terrein loop je met je fiets, brommer of scooter aan de hand; je motor is uitgeschakeld;
 • jassen en hoofddeksels hang je op de kapstok of doe je in je kluis;
 • je bent zelf verantwoordelijk voor meegebrachte waardevolle spullen; laat deze dus niet achter in lokalen, kleedkamers of in je jas aan de kapstok.

En dan nog een paar afspraken die in de hele school van kracht zijn:

 • alcohol, drugs en wapens zijn natuurlijk verboden;
 • we willen ook geen energiedrankjes zien omdat veel leerlingen daar niet goed op reageren en vervelend gaan doen;
 • je mag geen opnames maken met fototoestel, telefoon of wat dan ook van mensen; alleen in geval van nood (als er bijvoorbeeld een ernstig incident gebeurt) mag dat, maar dat moet je daarna wel onmiddellijk melden aan een van onze medewerkers;  
 • laten we respect hebben voor onze buurtbewoners en geen overlast bezorgen;
 • belangrijk is ook dat je voor de gymnastieklessen in de sporthal de Biezem de kortste route neemt; dus niet via de parkeerplaats.

Wat te doen als het toch niet goed gaat?

 • als je uit de les wordt gestuurd, meld je je bij de receptie; daar ontvang je het time out formulier, dit vul je in en bespreek je 5 minuten voor de bel gaat met de lesgevende docent; 
 • als je op school ziek bent vraag je toestemming aan de teamleider om naar huis te gaan; je meldt je vervolgens bij de receptie af en je ontvangt daar een formuliertje; bij thuiskomst moeten je ouders/verzorgers naar school bellen om te laten weten dat je thuis bent gekomen; op de dag dat je beter bent en weer op school komt, lever je het door je ouders ingevulde formuliertje weer in bij de receptie;
 • als je op school ziek wordt, meld je je ziek bij de receptie. Je ontvangt daar een formuliertje, bij thuiskomst moeten je ouders/verzorgers naar school bellen om te laten weten dat je thuis bent gekomen. Op de dag dat je beter bent en weer op school komt, lever je het door je ouders ingevulde formuliertje weer in bij de receptie.