Kluisjes

Arc

Op College de Brink hebben we op verschillende plekken in school kluisjes. Leerlingen wordt geadviseerd een kluisje te gebruiken voor het opbergen van hun jas en andere persoonlijke spullen. Ook kunnen de boeken hierin worden opgeborgen. Leerlingen hebben de mogelijkheid tot het huren van een kluisje. Dit is niet verplicht. Zij kunnen hun wens tot kluishuur aangeven bij Iddink (leveranciers schoolboeken en materialen). De kluishuur wordt dan ook in rekening gebracht middels de factuur van Iddink.

Kosten

De kosten van de kluisjes is te vinden op de pagina Ouderbijdrage op onze site. Voor de sleutel (1) betalen leerlingen een borg van € 10,-. Deze borg wordt bij de leerling geïncasseerd door Iddink en vervolgens door Iddink uitgekeerd aan school. Begin schooljaar kan de leerling de sleutel ophalen bij de conciërge. Naam leerling met betreffende kluisnummer wordt geregistreerd door conciërge. Vanaf dat moment is leerling verantwoordelijk voor gebruik en inhoud van dat kluisje.
(Onderling wordt er nog wel eens geruild van kluisje. Dit dient te worden doorgegeven aan de conciërge, i.v.m. wisselen van verantwoordelijkheid voor kluis met geregistreerd kluisnummer.)
Wanneer een leerling zijn sleutel inlevert (opzeggen huur kluisje), krijgt hij de borg van € 10,- voor de sleutel, a contant, terug van school.

Calamiteiten

Wanneer de huurder van het kluisje het kluisje vernielt of beschadigt of sleutel(s) kwijtraakt, zal deze verantwoordelijk gehouden worden voor de te maken kosten om het kluisje te laten maken, dan wel bijmaken van sleutels.
Wanneer iemand anders dan de eigenaar het kluisje van iemand anders vernielt, beschadigt of oneigenlijk gebruikt, zal deze verantwoordelijk gehouden worden voor de te maken kosten om het kluisje te laten maken en gaat het Protocol Vandalisme van kracht. Wanneer er in een kluisje wordt ingebroken, gaat het Protocol Diefstal van kracht.
Wanneer de huurder van het kluisje de kluissleutel kwijt is of kapot heeft gemaakt, zal een nieuwe sleutel gemaakt moeten worden. Dit kost de leerling € 10,- (prijs van de borg sleutel).

Kluisjescontrole

School blijft ten allen tijde de ‘eigenaar’ van de kluisjes. Hiermee dus ook eindverantwoordelijk. De directie kan beslissen een kluisjescontrole uit te (laten) voeren.
Leerlingen hoeven hierover niet van te voren te worden ingelicht. Informatie volgt naderhand. Controle van de kluisjes zal altijd door minimaal 2 personen worden gedaan. Dit zijn in ieder geval twee medewerkers van de school. Wanneer er in een kluisje iets wordt aangetroffen dat illegaal is of kan leiden tot strafbaar gedrag, zal de leerling worden gehoord en (afhankelijk van het aangetroffen object) het protocol behorende bij deze kwestie in gang worden gezet. Dit gaat in overleg met directeur, teamleider en eventueel ondersteuningscoördinator en/of politie.