Leerlingenraad

Arc

College de Brink kent een actieve leerlingenraad.

Vanuit alle leerjaren zijn een aantal leerlingen vertegenwoordigd. De leerlingenraad is actief bij diverse schoolactiviteiten zoals de open dag, leerlingenfeesten e.d. Daarnaast wordt de leerlingenraad geraadpleegd wanneer er speciale beslissingen genomen moeten worden. We streven ernaar om ook een afvaardiging vanuit de leerlingenraad zitting te laten hebben in de medezeggenschapsraden (van CdB en de GSF).

Het nieuwste leerlingenstatuut is de downloaden op de site van Gooise Scholenfederatie.