LOB/OVR

Arc

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding op CDB

Leerlingen moeten al vroeg moeilijke keuzes maken. Daarom moeten ze zichzelf leren kennen: welke talenten heb ik en waar kan ik die inzetten?
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is juist voor de vmbo-leerlingen zo belangrijk, omdat zij al heel vroeg starten met het nadenken over hun loopbaan. In het examenprogramma staat: de leerling is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij doet dat met een oriëntatie op een toekomstige opleiding en (loop)baan door middel van terugkijken op het eigen handelen en zijn ervaring. In leerjaar 1 en 2 volg je oriënterende lessen bij onze 7 vakroutes: Bouwen, Wonen & Interieur, Mobiliteit & Transport, Produceren, Installeren & Energie, Media, Vormgeving & ICT, Gezondheidszorg, Veiligheid, Welzijn & Bewegen, Horeca, Bakkerij & Recreatie of Economie & Ondernemen. In leerjaar twee wordt de definitieve vakroute voor leerjaar 3 en 4 gekozen.

OVR Leerjaar 1

Al vanaf leerjaar 1 ben je bezig met het oriënteren op je loopbaan, dan vooral nog bij de lessen Oriëntatie Vakroute (OVR). Het eerste half jaar volg je een aantal weken lessen bij al onze vakroutes (op de roosterwijzigingen en in je mail kun je vinden waar je moet zijn). In februari kies je drie vakroutes waarin je je verder wilt verdiepen. Op basis van beschikbaarheid volg je één van die vakroutes van maart tot mei. Vanaf mei tot en met het einde van het schooljaar volg je één van je andere voorkeuren.

OVR Leerjaar 2

In leerjaar 2 heb je al een veel beter beeld van je talenten, interesses en de inhoud van de vakroutes op CDB. Je volgt tijdens OVR daarom alleen nog maar lessen bij vakroutes die jij interessant vindt. Je volgt twee verschillende vakroutes (op basis van je keuze uit leerjaar 1). Tijdens de ouderavond in december bespreek je je definitieve vakroute voor de bovenbouw. Die vakroute volg je ook vanaf januari, zodat je meteen aan de slag kunt met wat jij interessant vindt.

LOB leerjaar 3 & 4

In leerjaar 3 start je in je gekozen vakroute. In het examenprogramma (Programma van Toetsing & Afsluiting) vind je per vakroute het LOB-onderdeel voor leerjaar 3 en 4. Onder begeleiding van je mentor/(praktijk)docent doorloop je verschillende onderdelen van ons LOB-programma. Denk hierbij aan het bezoeken van open dagen, het voeren van loopbaangesprekken en het schrijven van stageverslagen.

Aan het einde van leerjaar 4 weet je dankzij het LOB-programma wat je goed kan en interessant vindt. Dit helpt bij de keuze voor je vervolgopleiding en deze kennis gebruik je bij je mondeling/eindpresentatie van LOB.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Heleen Proost

Heleen Proost

Decaan