Oefenen voor examen

Arc

Basis- en kaderleerlingen kunnen voor het eindexamen oefenen via de website van Facet. Onder het kopje ‘VO toetsen en examens’ kan worden geoefend voor de rekentoets, eindexamen theorievakken en minitoetsen voor het praktijkvak. Mavoleerlingen krijgen oefenstof via hun vakdocent of kunnen oude examens maken op examenblad.nl.

Rekenen

Hier kan worden geoefend met de rekentoetsen. 2A is voor basisleerlingen, 2F is voor  kader- en mavoleerlingen. 3F is de havo/vwo toets, leerlingen mogen die als tweede poging maken, hierdoor kunnen ze een vrijstelling krijgen voor de havo of vwo.

Centrale examens

Hier kan worden geoefend voor alle theorievakken, op College de Brink zijn dit: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, aardrijkskunde, biologie, natuur- scheikunde en economie.

Om te zoeken begin je met het niveau, daarna het vak, bijvoorbeeld ‘VMBO BB Engels’. Je kan kan één of meerdere examens doen. Na afloop wordt het examen automatisch nagekeken en kan je een PDF downloaden met het resultaat. Eventuele open vragen moeten nog worden nagekeken.

Minitoetsen

Dit zijn de theorie-examens van het praktijkvak, typ hier de afkorting van de vak en kies het niveau waarin je examen gaat doen.

Meer weten? Neem dan contact op met: