Ouderraad

Arc

College de Brink heeft een actieve en betrokken ouderraad (OR). De doelstelling is meewerken aan het creëren van een prettige, stabiele, gezonde, veilige en gezellige leeromgeving voor onze kinderen. We willen een leeromgeving die een optimale basis biedt om kennis te verrijken en inzicht te vergaren.

Dit wil de OR bereiken door inhoud te geven aan:

Behartiging van de belangen van leerlingen en ouders.
Regelmatig overleg met de schoolleiding en leerlingenraad.
Praktische hulp bij activiteiten en speciale gelegenheden (zoals de open dag en chill-out na eindexamens).
Thema-avonden voor ouders.

De OR vergadert 5x per jaar op dinsdagavond op school vanaf 19:30 uur. Daarnaast is de OR vertegenwoordigd op school tijdens gelegenheden zoals open dag, informatieavonden en de diploma-uitreiking. Mogelijke onderwerpen die tijdens vergaderingen aan de orde komen zijn: school- en jaarplan, lesuitval, vrijwillige ouderbijdrage, pesten en agressie, zorgbeleid en pestprotocol, onderwijsvernieuwing, schoolkamp et cetera.

De OR van College de Brink is te bereiken via het volgende emailadres: cdb-ouderraad@gsf.nl.

Medezeggenschap

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Ook College de Brink heeft een actieve MR, die in ieder geval 5x per jaar samenkomt. Ouders, medewerkers en leerlingen praten zo mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op College de Brink. De MR van College de Brink bestaat uit drie ouders uit de ouderraad, twee leerlingen uit de leerlingenraad en vijf medewerkers.

Voor vragen en opmerkingen kunt u de MR bereiken via: cdb-mr@gsf.nl.