Ouderraad

Arc

De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders van leerlingen van College de Brink. De ouderraad vergadert vijf keer per jaar met de schooldirectie over de gang van zaken op school. Het uitgangspunt is dat de ouderraad een vertegenwoordiging vanuit alle leerjaren is. Ieder leerjaar heeft immers zo zijn eigen rituelen: brugklaskamp, Ardennenkamp, stage lopen, het kiezen van je leerrichting en natuurlijk het eindexamen.

Vanuit de ouderraad wordt er meegedacht en -gewerkt aan de open dag en er wordt jaarlijks een thema-avond georganiseerd. Daarbij houdt de directie de ouderraad op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in en rond school. Een aantal ouderraadsleden neemt zitting in de medezeggenschapsraad (van College de Brink) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de GSF. De leerlingenraad kan natuurlijk ook rekenen op begeleiding vanuit de ouderraad. De ouders en de leerlingen worden op deze manier dus goed vertegenwoordigd.

Een gezellige, maar ook zo belangrijke ouderraad, die regelmatig plaats heeft voor nieuwe ouders. Wilt u eens een van onze vergaderingen bijwonen (dinsdag vanaf 19:30 uur) of wilt u andere zaken onder de aandacht brengen? U kunt ons bereiken via ouderraadcollegedebrink@gmail.com. Wij willen graag kennis met u maken!

Samenstelling ouderraad:

Bianca Steenkamp- Eggenkamp (Voorzitter)
Jeroen Ranzijn
Manuela van Os
Petra van Ee
Erica van Dijk
Irma Zwanikken
Michelle ten Berge