Rooster SE leerjaar 3

Arc

Indeling schoolexamens algemeen vormende vakken

Start: 09.30 u (B)
Start: 09.15 u (K/M)
Start 11.05 u (B/K/M)
Ma
xxx
wiskunde (B/K/M)
aardrijkskunde (B/K)
Nederlands (B/K/M)
XX
Di

xx

natuur- scheikunde (B/K/M)
biologie (B/K/M)
economie (B/K)
Engels (B/K/M)

XX

Wo aardrijkskunde (M) economie (M)

Overzicht data

Toetsdagen periode 2 ma 14 tot en met wo 16 jan 2019
Inhaal WI/AK vrijdag 25 januari 14.50 uur
Inhaal NS/BI/EC dinsdag 29 januari 13.50 uur
Inhaal NE vrijdag 1 februari 14.50 uur
Inhaal EN/DU dinsdag 5 februari 13.50 uur
Inhaal mavo EC/AK vrijdag 8 februari 9.15 uur
Herkansing periode 2 vrijdag 8 februari 9.15 uur
Toetsdagen periode 4 ma 13 tot en met wo 15 mei 2019
Inhaal WI/AK vrijdag 14 juni 14.50 uur
Inhaal NS/BI/EC dinsdag 18 juni 13.50 uur
Inhaal NE vrijdag 21 juni 14.50 uur
Inhaal EN/DU dinsdag 25 juni 13.50 uur
Inhaal mavo EC/AK vrijdag 28 juni 9.15 uur
Herkansing periode 4 vrijdag 28 juni 9.15 uur

Meer weten? Neem dan contact op met: